• Odbierz prezent
NEWAG S.A.: Data rejestracji akcji serii D w KDPW (2021-02-16 15:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Data rejestracji akcji serii D w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) komunikatu, w którym KDPW informuje o dacie 22 lutego 2021 r. jako dacie rejestracji w depozycie papierów wartościowych jednej akcji zwykłej na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (dalej: „Akcja”). Akcja oznaczona będzie kodem ISIN PLNEWAG00012.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
sekretariat@newag.plwww.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Józef MichalikWiceprezes Zarządu
2021-02-16Bogdan BorekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk