• Odbierz prezent
NEUCA: Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych (2021-03-25 08:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Sprawozdanie nt. informacji niefinansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Neuca S.A. („Spółka”) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujących dane dotyczące Grupy Kapitałowej NEUCA oraz NEUCA S.A. za 2020 rok zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.neuca.pl i jest dostępne pod adresem: https://www.neuca.pl/s/informacje-niefinansowe

Raport sporządzono na podstawie: §5. Pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NEUCA SA(pełna nazwa emitenta)NEUCA
Handel (han)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)87-100
Toruń(kod pocztowy)
(miejscowość)Forteczna
35-37(ulica)
(numer)056 669 40 31
056 669 41 34(telefon)

(fax)piotrs@torfarm.com.pl
www.neuca.pl(e-mail)

(www)879-00-17-162
870227804(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-25Piotr SucharskiPrezes Zarządu


2021-03-25Grzegorz DzikWiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk