• Odbierz prezent
NEUCA: Korekta raportu bieżącego 29/2021 - Nabycie akcji własnych (2021-06-14 08:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-06-14
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Korekta raportu bieżącego 29/2021 - Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka”) w Toruniu niniejszym koryguje omyłkę pisarską zidentyfikowaną w raporcie bieżącym nr 29/2021. Poniżej Spółka przedstawia zakres zmian.

Przed korektą: Łącznie Spółka posiada na dziś 50.040 akcji własnych stanowiących 1,1235% kapitału zakładowego Spółki i dających 1,1235% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po korekcie: Łącznie Spółka posiada na dziś 50.683 akcje własne stanowiące 1,1379% kapitału zakładowego Spółki i dające 1,1379% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pozostałe dane zawarte w raporcie są prawidłowe.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Forteczna35-37
(ulica)(numer)
056 669 40 31056 669 41 34
(telefon)(fax)
piotrs@torfarm.com.plwww.neuca.pl
(e-mail)(www)
879-00-17-162870227804
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-14Piotr SucharskiPrezes Zarządu


2021-06-14Grzegorz Dzik Wiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk