• Odbierz prezent
NEUCA: Dopuszczenie akcji do obrotu (2021-03-08 22:47)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
NEUCA
Temat
Dopuszczenie akcji do obrotu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż uchwałą nr 240 / 2021 z dnia 8 marca 2021 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 11 marca 2021 r. 66.525 (sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 marca 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018".

Zgodnie z oświadczeniem nr 397/2021 z dnia 3 marca 2021 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowanie powyższych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Forteczna 3558
(ulica)(numer)
056 669 40 31056 669 41 34
(telefon)(fax)
piotrs@torfarm.com.plwww.neuca.pl
(e-mail)(www)
879-00-17-162870227804
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Piotr SucharskiPrezes Zarządu
2021-03-08Grzegorz DzikWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk