• Odbierz prezent
Netia z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r.

13 sierpnia Netia opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody pozostały na zbliżonych poziomie jak przed rokiem, zysk netto spółki uległ natomiast obniżeniu.

 

13 sierpnia jeszcze w godzinach nocnych Netia opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale przychody wyniosły 326,7 mln zł i były zbliżone do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy wyniosły 325,6 mln zł. Były też zgodne z oczekiwaniami analityków. Wynik EBITDA wyniósł 116,1 mln zł wobec 114,3 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 1,6% rok do roku. Okazał się też wyższy o 1,7% od konsensusu analityków na poziomie 114,2 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 22,3 mln zł wobec 20,7 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 7,5% rdr. Okazał się on jednak niższy o 4,5% od szacunków analityków, którzy spodziewali się zysku operacyjnego na poziomie 23,4 mln zł. Netia zakończyła II kwartał zyskiem netto w wysokości 14,7 mln zł wobec 15,5 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 5,2% rdr. Analitycy spodziewali się zysku netto na poziomie 17,1 mln zł.

W całym I półroczu zysk netto był wyższy niż przed rokiem i wyniósł 28,1 mln zł wobec 21,7 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W II kwartale przychody na rynku klientów biznesowych wzrosły o 5% do poziomu 183 mln zł, a sprzedaż dla klientów detalicznych uległa obniżeniu o 4% do 139 mln zł. Średni miesięczny przychód przypadający na klienta detalicznego (ARPU) utrzymał się na poziomie 55 zł.

W pierwszej godzinie czwartkowej sesji na GPW akcje Netii są notowane na minusie o 1,12%.

Notowania: Netia SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:NET/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk