• Odbierz prezent
Netia z wynikami finansowymi za I półrocze 2019r.

19 sierpnia spółka Netia przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Były one słabsze niż rok wcześniej.

 

19 sierpnia Netia opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 652,97 mln zł wobec 689,77 mln zł rok wcześniej. Były niższe o 5% rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 34,87 mln zł wobec 42,27 mln zł rok wcześniej. Zysk przypadający na akcjonariuszy spółki wyniósł 24,66 mln zł wobec 32,90 mln zł rok wcześniej.

W raporcie poinformowano, że spadek przychodów związany był przede wszystkim z niższą liczbą usług o 3% rok do roku.

Łączna liczba usług (RGU) na koniec półrocza wyniosła 1878,1 tys., co stanowi spadek o 3% rok do roku. Liczba usług we własnej sieci wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 3%. Jednocześnie spadła liczba usług oferowanych na sieciach obcych o 12% rok do roku.

W tym okresie liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrosła do 225,9 tys. , a więc o 13% rok do roku.

Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 593,9 tys., co stanowi spadek o 4% rok do roku.

Liczba mobilnych usług głosowych wyniosła 125,4 tys., co stanowi spadek o 1% rok do roku. Na koniec półrocza baza klientów mobilnych usług szerokopasmowych wyniosła 21,8 tys., co stanowi spadek o 6% rok do roku.

Liczba linii głosowych wyniosła 911,1 tys., co stanowi spadek o 6% rok do roku.

W samym drugim kwartale przychody spółki Netia wyniosły 325,6 mln zł i były o 0,1% niższe od oczekiwań analityków. Spółka w II kwartale osiągnęła zysk EBITDA wyższy od oczekiwań analityków. Wyniósł on 114,3 mln zł wobec konsensusu analityków na poziomie 107,9 mln zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk