• Odbierz prezent
Netia z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r. Zysk spółki wyższy o ponad 40%

7 maja spółka telekomunikacyjna Netia przedstawiła wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Zysk netto wypracowany przez spółkę przewyższył oczekiwania analityków.

 

7 maja po zakończeniu sesji na GPW Netia opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Przychody wyniosły 323,1 mln zł wobec 327,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 1,3% rok do roku. Uzyskane przez spółkę przychody były zbliżone do oczekiwań analityków. Zysk operacyjny wyniósł 16,6 mln zł wobec 14,1 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA utrzymał się na tym samym poziomie jak rok wcześniej i wyniósł 107,2 mln zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki wyniósł 13,4 mln zł wobec 9,1 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 47% rok do roku. Okazał się też wyższy o 41% od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku w wysokości 9,5 mln zł.

W I kwartale przychody na rynku klientów biznesowych wyniosły 179,4 mln zł i były wyższe o 3,2% niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży dla klientów detalicznych były niższe o 6% niż rok wcześniej i wyniosły 139 mln zł. Średnie miesięczne przychody na klienta detalicznego utrzymały się na poziomie 55 zł. Na koniec marca Netia świadczyła ponad 1,37 mln usług dla klientów detalicznych, a więc o 13 tys. więcej niż w poprzednim kwartale. Wzrost ten wynikał z dodania do bazy 19,4 tys. usług świadczonych przez przejęte spółki ISTS oraz IST.

Na koniec kwartału liczba linii głosowych obsługiwanych przez Netię wyniosła 801,1 tys., co stanowi spadek o 25 tys. Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 604,5 tys., co stanowi wzrost o 15 tys. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Na koniec kwartału Netia świadczyła 254,1 tys. usług telewizyjnych, co stanowi wzrost o 12 tys. Liczba usług mobilnych wyniosła 151,6 tys. (wzrost o 3,4 tys.).

Notowania: Netia SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:NET/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk