• Odbierz prezent
Netia z wynikami finansowymi za 2019 rok. Zysk spółki stanowił zaskoczenie

27 lutego znana spółka telekomunikacyjna Netia przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Przychody uległy obniżeniu, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Wynik EBITDA w IV kwartale przewyższył szacunki analityków. Zysk netto uległ znaczącemu obniżeniu.

 

27 lutego po zakończeniu sesji na GPW Netia opublikowała swe wyniki finansowe za 2019 rok. W całym roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,3 mld zł wobec 1,37 mld zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 6%. Zysk operacyjny wyniósł 78,19 mln zł wobec 76,02 mln zł przed rokiem. W 2019 r. zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki wyniósł 47,58 mln zł wobec 64,84 mln zł rok wcześniej.

W czwartym kwartale Netia uzyskała przychody w wysokości 324,6 mln zł. Okazały się one niższe o 5,2% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co było zgodne z oczekiwaniami analityków. EBITDA według MSR 17 wyniosła 88,6 mln zł i była o 8% wyższa niż rok wcześniej. Okazała się wyższa o 1,4% od konsensusu analityków na poziomie 87,4 mln zł. Według standardu MSSF 16 wynik EBITDA wyniósł 115,1 mln zł i był wyższy od konsensusu analityków na poziomie 108,5 mln zł. W czwartym kwartale zysk netto wyniósł 1,7 mln zł wobec oczekiwań analityków na poziomie 13,6 mln zł. Podatek dochodowy spółki w czwartym kwartale wyniósł 11,88 mln zł.

Na koniec roku Netia świadczyła 1,8 mln usług, co stanowi spadek o 12 tysięcy w stosunku do poprzedniego kwartału. Liczba usług szerokopasmowych spadła o 1,3 tys. do poziomu 589,2 tys. Liczba usług telefonicznych stacjonarnych obniżyła się o 20,5 tys. i na koniec roku wyniosła 826,1 tys. W tym okresie liczba usług telewizyjnych wzrosła o 8,5 tys. do 242,1 tys.

Średnie miesięczne przychody na klienta (ARPU) wyniosły 56 zł, tak jak w poprzednim kwartale.

Na początku piątkowej sesji na GPW kurs akcji Netii obniżył się o 0,95%.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk