• Odbierz prezent
Linia telefoniczna
Z artykułu dowiesz się:

- O decyzji Netii w sprawie realizacji "Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa"
- o reakcji rynku na podjętą przez Netię decyzję

Netia odstąpiła od realizacji „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” w ośmiu obszarach. Inwestorzy dobrze przyjęli tę informację. Kurs akcji Spółki rośnie na otwarciu dzisiejszej sesji.

 

Rezygnacja po ponownej kalkulacji

Jak poinformowała Netia S.A. w raporcie 97/2017, że Zarząd Spółki, podjął 6 czerwca br. decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu "Program Operacyjny Polska Cyfrowa" w ośmiu obszarach (regionach).

 

Powodem decyzji Spółki jest przeprowadzenie ponownej analizy rentowności projektu. W analizie tej wzięto pod uwagę „wrażliwość związaną z dzierżawą słupów energetycznych oraz ich ceną, która stanowi bezpośrednie przełożenie na koszty realizacji”. Może to oznaczać, że istnieje duże ryzyko nieopłacalności projektu.

 

Zarząd zamierza również zweryfikować pozostałe obszary, w celu podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie zaangażowania w Program.

 

Czym jest „Program Operacyjny Polska Cyfrowa”?

Jak można dowiedzieć się ze strony internetowej „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, jego celem jest „wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju”. Wzmocnienie to związane ma być z dostępem do szybkiego Internetu, przyjaznymi e-usługami publicznymi oraz poprawą kompetencji cyfrowych społeczeństwa. 

 

Reakcja rynku na decyzję Netii

Inwestorzy zareagowali na decyzję Netii z umiarkowanym optymizmem. Kurs akcji Spólki na GPW otworzył się nieco wyżej niż wczorajszy kurs zamknięcia. Przed godziną 12:00 kurs jest nieznacznie wyższy niż na wczorajszym zamknięciu.

 

 Kurs akcji Netii 07-06-2017

 

Pozytywną reakcję rynku można uzasadnić tym, że inwestorzy dobrze ocenili informację o rezygnacji z inwestycji, które mogłyby nie przynieść zakładanych wcześniej korzyści. Świadczyć może to o regularnej kontroli planowanych inwestycji przez Zarząd. Przestrzeganie procedur kontroli podejmowanych działań to ważny element procesu zarządzania, który może być doceniony przez inwestorów.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk