• Odbierz prezent
Netia spółka

29 października spółka telekomunikacyjna Netia przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Przewyższyły one oczekiwania analityków.

 

29 października po zakończeniu sesji na GPW spółka Netia opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 319,85 mln zł wobec 340,83 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 6,2% rok do roku. Były one niższe o 1,2% od konsensusu analityków, którzy oczekiwali przychodów na poziomie 323,8 mln zł.

Zysk operacyjny według standardu MSSF16 wyniósł 26,54 mln zł, a według MSR17 24,03 mln zł. Był on wyższy o 8% od konsensusu analityków na poziomie 22 mln zł.

W III kwartale według standardu MSSF16 spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 21,19 mln zł. Zysk netto według MSR17 wyniósł 20,78 mln zł.  Okazał się on wyższy o 26% od konsensusu analityków na poziomie 16,5 mln zł.

Według standardu MSSF16 wynik EBITDA wyniósł 120,15 mln zł. Był on wyższy o 4,4% od konsensusu analityków na poziomie 115,1 mln zł. Wynik EBITDA według standardu MSR17 wyniósł 95,1 mln zł, co stanowi wzrost o 1,9% rok do roku. Wynik ten był wyższy o 4,2% od konsensusu analityków, którzy oczekiwali poziomu 91,3 mln zł.

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 972,81 mln zł wobec 1,03 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 6% rok do roku. W raporcie poinformowano, że spadek przychodów w tym okresie był związany przede wszystkim z niższą liczbą usług opartych o dostęp regulowany na rzecz konsumentów oraz utrzymującą się presją na usługi głosowe. Dodano, że Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego oraz usług telewizyjnych (wzrost o 13% rok do roku).

W okresie pierwszych trzech kwartałów zysk operacyjny wyniósł 61,41 mln zł wobec 65,4 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. W tym czasie zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 45,85 mln zł wobec 51,72 mln zł rok wcześniej. W trzech kwartałach 2019 r. wynik EBITDA według standardu MSSF16 wyniósł 341,63 mln zł.

Na dzień 30 września liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych Netii wyniosła 233,6 tys., co stanowi wzrost o 13% rok do roku. Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 590,5 tys., co stanowi spadek o 3% rok do roku. Liczba mobilnych usług głosowych wyniosła 125,1 tys., co stanowi spadek o 3% r/r. Liczba klientów mobilnych usług szerokopasmowych wyniosła 21,9 tys., co stanowi spadek o 6% r/r. Liczba stacjonarnych usług telefonicznych wyniosła 904,5 tys., co stanowi spadek o 5% rok do roku.

Czytaj także: Netia z wynikami finansowymi za I półrocze 2019r.

19 sierpnia spółka Netia przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Były one słabsze niż rok wcześniej.   19 sierpnia Netia opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 652,97 mln zł wobec 689,77 mln zł rok wcześniej. Były niższe o 5% rok do roku. Zy.. Czytaj
Netia z wynikami finansowymi za I półrocze 2019r.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk