• Odbierz prezent
NETIA: Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki (2021-03-08 21:15)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Informacja o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 marca 2021 r. otrzymała od Pana Zygmunta Solorza zawiadomienie, na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 i art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), o: (i) pośrednim nabyciu 84.868 akcji Spółki, w związku z nabyciem ww. liczby akcji Spółki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2020 r., na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie (dalej „Wezwanie”), przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, która jest spółką zależną TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein, podmiotu kontrolowanego przez Pana Zygmunta Solorza; (ii) zmianie, w związku z ww. pośrednim nabyciem akcji Spółki w Wezwaniu, udziału przysługującego Panu Zygmuntowi Solorzowi pośrednio w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 0,0253%; oraz (iii) osiągnięciu przez Pana Zygmunta Solorza, w związku z ww. pośrednim nabyciem akcji Spółki, pośrednio ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżąćego.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie Pana Zygmunta Solorza o pośrednim nabyciu akcji.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIATelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poleczki13
(ulica)(numer)
668808884330-23-23
(telefon)(fax)
inwestor@netia.plwww.netia.pl
(e-mail)(www)
526-02-05-575011566374
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Tomasz Dakowski
Członek Zarządu
2021-03-08Grzegorz BartlerCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk