• Odbierz prezent
NETIA: Informacja o nabyciu akcji Spółki (2021-03-08 20:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Informacja o nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 marca 2021 r. otrzymała od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat") zawiadomienie, na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), o: (i) nabyciu przez Cyfrowy Polsat w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 23 grudnia 2020 r. przez Cyfrowy Polsat na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie (dalej „Wezwanie”), 84.868 akcji Spółki; (ii) zmianie, w związku z ww. nabyciem akcji Spółki w Wezwaniu, udziału przysługującego Cyfrowemu Polsatowi w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 0,0253%; oraz (iii) osiągnięciu, w związku z ww. nabyciem akcji Spółki w Wezwaniu, ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie o nabyciu akcji w wezwaniu Netia.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIATelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poleczki13
(ulica)(numer)
668808884330-23-23
(telefon)(fax)
inwestor@netia.plwww.netia.pl
(e-mail)(www)
526-02-05-575011566374
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Andrzej AbramczukPrezes Zarządu
2021-03-08Tomasz DakowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk