• Odbierz prezent
NESTMEDIC S.A.: Zmiana stanu posiadania (2021-10-27 16:12)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia:2021-10-27
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia od Pani Beaty Turlejskiej – Zduńczyk („Pośredni Akcjonariusz”) sporządzonego w trybie art. 69a ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Pośredni Akcjonariusz poinformował, że w wyniku rejestracji w dniu 31 marca 2021 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J, które to podwyższenie spowodowało zmianę udziału spółki pośrednio zależnej od Pośredniego Akcjonariusza tj. Leonarto Funds SCSp („Spółka Zależna”) doszło do zmiany udziału Spółki Zależnej w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pośredni Akcjonariusz poinformował, że przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa wyżej Pośredni Akcjonariusz nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki, natomiast posiadał pośrednio przez Spółkę Zależną 806 293 akcji Spółki reprezentujących 11 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 11 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pośredni Akcjonariusz poinformował, że po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa wyżej Pośredni Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, natomiast pośrednio przez Spółkę Zależną Pośredni Akcjonariusz posiada 806 293 akcji Spółki reprezentujących 8.08 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 806 293 głosów, stanowiących 8.08 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
B. Turlejska - Zduńczyk_zawiadomienie_69a ustawa o ofercie_październik 2021_SIGNED.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-27Jacek GnichPrezes Zarządu
2021-10-27Krzysztof AndrijewCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk