• Odbierz prezent
NESTMEDIC S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta (2021-02-23 15:01)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2021 roku doszło do zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta, tj. Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. (dalej: "MCT") umowy (dalej "Umowa") ze spółką Thanks Factor sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, która jest właścicielem i operatorem systemu świadczeń pozapłacowych (dalej: „Thanks Factor”).

Na mocy zawartej Umowy MCT będzie miało możliwość oferowania urządzeń Pregnabit, wśród użytkowników systemu oferowanego przez Thanks Factor dostępnego na stronie internetowej www.nais.pl, za pośrednictwem której użytkownicy systemu będą mogli wypożyczać urządzenia Pregnabit. Za wypożyczenie urządzeń Pregnabit MCT będzie otrzymywała wynagrodzenie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda z stron może rozwiązać Umowę w trybie trzymiesięcznego wypowiedzenia złożonego na piśmie pod rygorem nieważności, natomiast w przypadku rażącego naruszenia warunków Umowy –w trybie natychmiastowym.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał zawarcie Umowy za istotne, gdyż jej zawarcie zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów Emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Jacek GnichPrezes Zarządu
2021-02-23Krzysztof AndrijewCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk