• Odbierz prezent
NBP zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania części rezerwy obowiązkowej

Narodowy Bank Polski zwolnił Idea Bank z obowiązku utrzymywania 50 proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej - poinformował bank w komunikacie.

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 

Zwolnienie obowiązywać będzie od 19 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Rezerwa obowiązkowa jest jednym z instrumentów polityki pieniężnej, stosowanych przez NBP. Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej obejmuje banki, oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych działające w Polsce oraz SKOK-i.

 

Ma na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzybankowym. Obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunkach w NBP służy również ograniczaniu nadpłynności banków.

 

Rezerwę obowiązkową, jak informuje NBP, stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych z wyjątkiem środków przyjętych od innego banku krajowego, SKOK-ów oraz środków zwrotnych otrzymanych z BFG. Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustala Rada Polityki Pieniężnej. Od 31 grudnia 2010 r. stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5 proc.

 

Idea Bank jest jednym z banków, kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego. Był też jednym z podmiotów oferujących obligacje spółki GetBack. 13 listopada KNF wpisał bank na listę ostrzeżeń publicznych, ale tylko w związku z oferowaniem w przeszłości obligacji spółki windykacyjnej.

Notowania: Idea Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IDA/

PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk