• Odbierz prezent
NBP Patronem Honorowym XXVII Forum Teleinformatyki

Narodowy Bank Polski poinformował, że po raz kolejny objął Patronatem Honorowym Forum Teleinformatyki. Tegoroczne XXVII Forum zostało poświęcone zagadnieniu „Cyfrowej transformacji w Krajowym Planie Odbudowy". Jak podkreślił w swoim wystąpieniu profesor Piotr Pogonowski, Członek Zarządu NBP, będący jednocześnie członkiem Komitetu Honorowego XXVII Forum:

Czas pandemii, ostatnie dynamiczne zmiany w funkcjonowaniu państwa, gospodarki i każdej jednostki sprawiły, że niezwykle ważnym aspektem cyfrowej transformacji stało się bezpieczne komunikowanie się na odległość oraz możliwość prowadzenia działalności i realizacji wielu zadań przy użyciu sieci Internet.

Jest to bardzo istotna kwestia także dla Narodowego Banku Polskiego, który jest Partnerem Forum od jego początków. Działania NBP w tym zakresie to nieustanne podnoszenie jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń i najbardziej wykwalifikowanej kadry pracowników. To także czynne wspieranie tego typu inicjatyw zewnętrznych, istotnych dla realizacji misji NBP, łączących różne środowiska. Niewątpliwie budowa nowoczesnego i przyjaznego państwa, opartego na powszechnym wykorzystaniu technologii teleinformatycznych, jest celem nie tylko nieantagonizującym, ale także zadaniem dla wszystkich zainteresowanych podmiotów: publicznych, prywatnych – tych, które potrafią należycie ocenić szanse i współczesne zagrożenia, potrafią patrzeć w przyszłość. Trudno bowiem sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa i państwa w XXI wieku bez nowoczesnych, bezpiecznych narzędzi teleinformatycznych.

Podczas Forum zostały wręczone nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie teleinformatyki. Najważniejsze z nich to Nagroda im. Marka Cara i „Złoty Herold".

Narodowy Bank Polski, jako Patron Honorowy Forum, dostrzega zarówno potrzebę dojrzałej dyskusji ekspertów, promocję autorytetów, jak i potrzebę wspierania ,,Młodych Mistrzów" – osób, od których w coraz większym zakresie będzie zależeć bezpieczne realizowanie zadań państwa, rozwój gospodarki, a także osiągnięcie celów banku centralnego – podkreślił prof. Piotr Pogonowski.


Narodowy Bank Polski

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk