• Odbierz prezent
Nasz złoty w gronie najsłabszych walut na świecie! Notowania USD/PLN oraz EUR/PLN biją kolejne bariery na wykresie - w tle ogromna przecena na GPW

Poniedziałkowa sesja przyniosła podtrzymanie słabości złotego, gdzie kurs EUR/PLN zakończył handel blisko 4,59, z kolei USD/PLN przy poziomie 3,89. Kurs EUR/USD oscylował poniżej 1,18.

Odkąd Rezerwa Federalna wprowadziła jastrzębi zwrot w swoim forward guidance podczas czerwcowego posiedzenia FOMC,

uczestnicy rynku przestają stopniowo wyceniać słabszego dolara w swoich zakładach. Świadczy o tym topniejące niedźwiedzie pozycjonowanie w transakcjach typu futures na dolarze, które wynosi już ok 4 mld USD w ujęciu netto na szerokim rynku. Tendencja postępuję tygodniowo i nie jest wykluczone, że następne publikacje danych CFTC ukażą przewagę zawierania pozycji długich na dolarze, co będzie nowością od wybuchu pandemii Covid-19.

Ostatnie zeznania szefa Fed J. Powella w Kongresie nie dały odpowiedzi odnośnie terminu rozpoczęcia normalizacji,

jednak pod wpływem wysokiej presji inflacyjnej zarówno konsumenckiej oraz producenckiej, rynek oczekuje że komunikat kończący posiedzenie FOMC 28 lipca pokaże więcej wskazówek, czy ograniczanie wzrostu sumy bilansowej Fed będzie miało miejsce w kolejnych miesiącach. Okazją do podjęcia decyzji o zacieśnieniu warunków monetarnych mógłby być sierpniowy termin sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole czy też posiedzenie Rezerwy Federalnej we wrześniu.

Nasz złoty w gronie najsłabszych walut na świecie! USD/PLN i EUR/PLN biją kolejne bariery na wykresie  - 3

USD/PLN przebił opór przy poziomie 3,90, z kolei EUR/PLN dąży do psychologicznej ceny 4,60,

co względem analizy techniczny otwiera pole na dalsze spadki złotego. PLN traci dwutorowo, czynnik lokalny w postaci akomodacyjnej postawy NBP dopuszczającego stosowanie interwencji walutowych nie sprzyja zainteresowaniu rodzimą walutą. Dodatkowo realne stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną na głęboko ujemnym poziomie przez kolejne tygodnie, podczas gdy bank centralny w Czechach i na Węgrzech będą swój dystans skracały. Równocześnie postępująca kwestia pandemii w Polsce rodzi obawy wobec przyszłego dalszego wzrostu ekonomicznego, co hamuje zainteresowanie polską walutą w oczach zagranicznych uczestników rynku.

Nasz złoty w gronie najsłabszych walut na świecie! USD/PLN i EUR/PLN biją kolejne bariery na wykresie  - 2

Na krajowym rynku stopy procentowej tydzień rozpoczął się od gwałtownego spadku krzywych dochodowości w Polsce

Rentowności w przypadku kontraktów IRS i obligacji spadły o 15-20 pb. w ciągu zaledwie jednego dnia. Instrumenty pochodne zdecydowanie ostrożniej wyceniają też przyszłe zmiany w polityce pieniężnej. Aktualnie rynek spodziewa się, że stopa referencyjna NBP wzrośnie w pobliże 0,75% na koniec 2022 r., podczas gdy jeszcze w piątek było to blisko 1,00%. Tak silne zmiany nastrojów zostały wywołane obawami przed kolejną falą zachorowań na COVID-19 na świecie i wzrostem awersji do ryzyka.

Mimo braku istotniejszych wydarzeń na świecie doszło do spadku indeksów na giełdach akcji (sięgających w Europie 3%), spadku rentowności US Treasuries i Bundów, a także transferu kapitału w kierunku aktywów i walut bezpieczniejszych. Publikacja mocnych i bliskich oczekiwaniom czerwcowych danych z krajowego rynku pracy nie miała wpływu na notowania polskich instrumentów.

W najbliższych dniach nastroje na rynku globalnym zapewne nie ulegną istotnej zmianie

Wyraźnie rośnie niepewność związana z rozwojem pandemii na świecie, co w efekcie prowadzi do wzrostu awersji do ryzyka. Statystyki pokazują coraz silniejszy wzrost liczby chorych w państwach europejskich, ale też w Azji czy Amerykach. W tym kontekście powstaje pytanie, czy konieczne będzie ponowne wprowadzenie obostrzeń i jaki byłby ich wpływ na gospodarkę globalną. Na razie pocieszać może fakt, że mimo gwałtownego przyrostu zachorowań w Wielkiej Brytanii, Francji czy Holandii, nie obserwujemy w Europie silnego wzrostu liczby zgonów.

Nasz złoty w gronie najsłabszych walut na świecie! USD/PLN i EUR/PLN biją kolejne bariery na wykresie  - 1

Sugeruje to, że akcja szczepień wzmocniła odporność Europejczyków

Inwestorzy obawiają się jednak, czy ta statystyka potwierdzi się w kolejnych tygodniach, albo czy w państwach opóźnionych w zakresie szczepień nie dojdzie do rozwoju nowych mutacji. Odpowiedź na to pytanie częściowo poznamy zapewne w ciągu najbliższych kilkunastu dni, zwykle bowiem śmiertelność wzrasta ok. 2 tygodni od momentu wzrostu liczby chorych. Może to sugerować, że w kolejnych dniach niskie rentowności obligacji w Europie będą się utrzymywać.

 

Notowania: EURPLN

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURPLN/

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk