• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Narzędzia EBC
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie cele stawia przed sobą Europejski Bank Centralny

- Jak EBC korzysta ze standardowych instrumentów polityki monetarnej

- Kiedy EBC sięga po niestandardowe instrumenty

Banki centralne regulują podaż pieniądza oraz jego koszt na rynku międzybankowym. Ich głównym zadaniem jest dbanie o stabilność cen. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego owa stabilność wyrażana jest wskaźnikami inflacyjnymi.

 

EBC jako instytucja regulująca podaż euro zobowiązana jest dbać o zharmonizowany indeks cen dóbr konsumpcyjnych (CPI/HICP), a dokładnie tempo jego wzrostu. Mandat Europejskiego Banku Centralnego wyraźnie formuje nieprzekraczalny próg 2% w stosunku rocznym. W praktyce Rada Zarządzająca doprecyzowuje: poziom zmiany HICP powinien być zbliżony od dołu do wymaganej zmiany. [...]

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Marcin Nowogórski

Ekspert analizy fundamentalnej rynku walutowego, z naciskiem na politykę banków centralnych. Od 4 lat aktywny inwestor rynku Forex.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk