• Odbierz prezent
Sąd Najwyższy czy nadwyżka budżetowa? Jakie nastroje przeważają na rynkach akcji GPW oraz NewConnect? Jak reagują indeksy giełdowe?
Z artykułu dowiesz się:

- O możliwym wpływie obecnej sytuacji politycznej i makroekonomicznej na polski rynek akcji
- o sytuacji na GPW i NewConnect

Jak obecna sytuacja polityczna i makroekonomiczna wpływa na polską Giełdę? Czy gorąca atmosfera wokół sądu najwyższego ciągnie Giełdę w dół? A może jednak przeważają pozytywne dane makroekonomiczne unosząc indeksy w górę?

 

Sąd Najwyższy

Dlaczego sytuacja wokół Sądu Najwyższego, czy też zmiany w sądownictwie miałyby wpłynąć na rynek akcji? Tak kontrowersyjne zmiany są mocno krytykowane nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Podnoszone są zarzuty o ograniczaniu praw obywatelskich i naruszaniu trójpodziału władzy. Tak napięta sytuacja między polskim rządem, a w szczególności Komisją Europejską rodzi duże ryzyko gospodarcze.

Po pierwsze istnieje ryzyko napotkania trudności związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Dotyczy to w szczególności negocjacji związanych z kolejnym budżetem unijnym, w którym Polska może mieć trudną pozycje negocjacyjną, jeżeli nie wycofa się z forsowanych zmian.

Po drugie, w najgorszym przypadku może zostać nam odebrane prawo głosu w Radzie Europejskiej. To mogłoby poważnie zagrozić interesom Polski, w tym interesom gospodarczym, w związku z czym w istotny sposób może wpływać na polską Giełdę.

Sytuacji z pewnością nie pomagają ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego o „kanaliach” i morderstwie brata, które dodatkowo zwiększają i tak duże już napięcia społeczne.

 

Nadwyżka budżetowa

O ile sytuacja wokół sądownictwa może okazać się porażką rządu (w sensie gospodarczym), powodując wzrost napięcia wokół Polski, o tyle sytuacja budżetowa jest dużym sukcesem rządzących.

Jak wynika z szacunkowych danych o wykonaniu budżetu państwa za pierwsze półrocze 2017 r., dochody budżetowe wyniosły ponad 176,7 mld zł, natomiast wydatki ponad 170,8 mld zł, co daje niespełna 5,9 mld zł nadwyżki budżetowej. Tak dobrej sytuacji budżetowej nie było od dawna. Pomimo znaczących wydatków, np. na program 500+, budżet ma się dobrze. Oczywiście, prawdopodobnie sytuacja taka nie utrzyma się do końca roku i tak czy owak będziemy mieli deficyt. Nie da się również ukryć, że obecna sytuacja może być jedynie przejściowa, gdyż niektóre z wpływów budżetowych mogą nie powtórzyć się w przyszłości, jak choćby zysk NBP. Niemniej jednak sytuacja budżetowa jest pozytywna, co stwarza dobry klimat gospodarczy. Rząd z pewnością może uznać to za sukces.

 

Jakie nastroje przeważają na rynku?

Mamy w Polsce do czynienia z jednej strony z dużą niepewnością związaną z sytuacją ustrojową naszego kraju, a z drugiej strony satysfakcjonujące dane gospodarcze (poza nadwyżką budżetową, wciąż spada bezrobocie). Jakie nastroje przeważają w związku z tym na Giełdzie Papierów Wartościowych?

 Indeks WIG 21-07-2017

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z trendem bocznym na głównym rynku Giełdy. Wymienione wyżej pozytywne i negatywne czynniki powodują pewne wahania, jednak nie widać znaczących ruchów w górę, czy w dół. Warto jednak zauważyć, że wcześniej mieliśmy do czynienia z wzrostami, więc sytuacja wokół sądów mogła wyhamować polską Giełdę, która znajduje się w trendzie bocznym, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie tej trudnej sytuacji. Niepewność tę obrazuje indeks szerokiego rynku WIG. Warto jednak zauważyć, że pomimo znacznie większych wahań na światowych rynkach, również tam mamy do czynienia z wyhamowaniem (Francja, Niemcy, Japonia). Wyjątkiem może być tu wciąż rosnący rynek amerykański. Tak więc, sytuacja na GPW może być również echem sytuacji na światowych rynkach.

 NCINDEX 21-07-2017

 

Inaczej jest na rynku NewConnect. Spółki młode i innowacyjne są w znacznie większym stopniu uzależnione od funduszy unijnych, co może powodować spadki kursów akcji spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, co doskonale obrazuje wykres NCINDEX w ostatnich dniach.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk