• Odbierz prezent
NANOGROUP S.A.: Zawarcie umowy na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni (2021-03-17 07:48)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawarcie umowy na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent"), że w dniu 16 marca 2021 r. zawarł z Marion sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Marion") umowę na opracowanie i licencjonowanie technologii produkcji innowacyjnego płynu do dezynfekcji powierzchni (dalej "Umowa"). Według treści Umowy, NanoGroup zobowiązała się do opracowania technologii produkcji znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku, płynu o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych przeznaczonego do dezynfekcji powierzchni.
Umowa stanowi, że Emitentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne od przychodów ze sprzedaży płynu uzyskanych przez Marion. W ocenie Zarządu Emitenta wynagrodzenie to będzie miało wpływ na wyniki finansowe za rok 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NANOGROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-532Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rakowiecka36
(ulica)(numer)
+48 604 741 303
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213757847365989838
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-17Marek Borzestowski Prezes Zarządu
Marek Borzestowski
2021-03-17Adam KiciakCzłonek ZarząduAdam Kiciak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk