• Odbierz prezent
NANOGROUP S.A.: Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r. (2021-04-02 20:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-04-02
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Wynagrodzenie NanoGroup S.A. z tytułu wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 5 z dnia 29 maja 2020 r., nr 17 z dnia 16 października 2020 r., nr 35 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz nr 2 z dnia 14 stycznia 2021 r. informuje o przebiegu realizacji umowy ("Umowa") z Marion sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Marion").

W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał od Marion raport o wartości sprzedaży Inventi Mask w I kwartale 2021 r. oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego przysługującego NanoGroup. Wynagrodzenie prowizyjne Emitenta za okres objęty raportem wynosi 44.973,93 zł. W rozbiciu na poszczególne miesiące I kwartału 2021 r. dynamika wynagrodzenia była następująca:
1. 5.763,58 zł - styczeń 2021 r.,
2. 12.702,18 zł - luty 2021 r.,
3. 26.508 zł - marzec 2021 r.
Dotychczasowe łączne wynagrodzenie Emitenta z tytułu Umowy wynosi 919.973,93 zł.
Wyżej wymienione wartości są kwotami netto.
Następny raport dotyczący sprzedaży Inventi Mask NanoGroup otrzyma po zakończeniu II kwartału 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NANOGROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-532Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rakowiecka36
(ulica)(numer)
+48 604 741 303
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213757847365989838
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-02Marek BorzestowskiPrezes ZarząduMarek Borzestowski
2021-04-02Adam KiciakCzłonek ZarząduAdam Kiciak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk