• Odbierz prezent
Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r. – raport GUS
fot. freepik.com

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r. – raport GUS - 1

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w 2020 r.

W 2020 roku wartość nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej wyniosła 311 487 mln zł, w tym wartość nakładów poniesionych na:

• budynki i budowle – 174 744 mln zł (56,1%),

• maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia – 101 140 mln zł (32,5%),

• środki transportu – 33 573 mln zł (10,8%).

Dynamika realna nakładów inwestycyjnych, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszyła się o 4,3%. Nakłady na budynki i budowle zmniejszyły się o 2,3%, na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia o 3,9%, a na środki transportu o 14,7%.

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r. – raport GUS - 2

Nakłady inwestycyjne oraz środki trwałe w gospodarce narodowej w 2020 r. – raport GUS - 3

Spadek dynamiki nakładów inwestycyjnych zaobserwowano w większości obszarów gospodarki. Najwyższy spadek zanotowano w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (dynamika realna w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 78,2), w pozostałej działalności usługowej (78,6) oraz w górnictwie i wydobywaniu (86,3).

Największe wzrosty odnotowano w edukacji (dynamika w cenach stałych, w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 123,5), w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (110,9) oraz w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (110,4).

W 2020 roku udział nakładów jednostek sektora prywatnego w nakładach ogółem, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadł z 66,3% do 63,4%. Udział sektora publicznego wzrósł odpowiednio z 33,7% do 36,6%.

Środki trwałe w gospodarce narodowej według stanu na koniec roku 2020 r.

Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej według stanu na koniec 2020 r. w bieżących cenach ewidencyjnych wyniosła 4 486 149 mln zł.

 

Wartość głównych grup środków trwałych wyniosła:

• budynki i budowle - 2 871 247 mln zł (64,0%),

• maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia - 1 267 422 mln zł (28,2%),

• środki transportu – 326 585 mln zł (7,3%).

W porównaniu z rokiem poprzednim dynamika wartości środków trwałych brutto w gospodarce narodowej (w cenach stałych) wzrosła o 3,6%, w tym: wartość budynków i budowli o 2,9%; wartość maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi o 6,2%; wartość środków transportu o 4,4%.

Środki trwałe w gospodarce narodowej na koniec 2020 roku były umorzone w 49,1%, tj. o 1,3% więcej niż w poprzednim roku.

Najwyższy stopień zużycia wykazały jednostki zaliczone do sekcji PKD 2007: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 74,5%, informacja i komunikacja - 69,1%, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 57,7%.

Najniższe zużycie środków trwałych wykazały jednostki zaliczone do sekcji PKD 2007: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 32,3%, obsługa rynku nieruchomości – 38,3%, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca – 38,7%.


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk