• Odbierz prezent
Najważniejsze wydarzenie na GPW w nadchodzącm tygodniu

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2018-11-27 - 2018-12-03

 

WTOREK, 27 LISTOPADA

11:00 - PULAWY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

cd WZA z 6.11..2018

 12:00 - RAINBOW - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami "Bee & Free" Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.

12:00 - SYGNITY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

cd. NWZA z 9.11.2018

 13:45 - LOTOS - Grupa LOTOS oraz LOTOS Paliwa oficjalnie zainaugurują projekt „Niebieski Szlak”.

 - POLMED - Wykluczenie akcji z obrotu

Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki POLMED S.A.

 - SANPL - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 2.754.824 akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A.

 

ŚRODA, 28 LISTOPADA

10:00 - DINOPL - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie połączenia ze spółką zależną Pol – Food Polska sp. z o.o.

11:00 - TARCZYNSKI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie połączenia spółki Tarczyński spółka akcyjna ze spółką Tarczyński Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

12:00 - CPGROUP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r.

 

CZWARTEK, 29 LISTOPADA

11:00 - QUMAK - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W przedmiocie dalszego istnienia spółki, wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od byłego członka zarządu

 

 

PIĄTEK, 30 LISTOPADA

09:00 - TRAKCJA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zgody na zbycie nieruchomości i użytkowania wieczystego

10:00 - BENEFIT - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie połączenia ze spółką Fit Invest sp. z o.o.

11:00 - CEZ - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - KREZUS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmian w radzie nadzorczej

 11:00 - PBSFINANSE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmiany składu rady nadzorczej

 

 

PONIEDZIAŁEK, 3 GRUDNIA

11:00 - KRVITAMIN - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

12:00 - PGO - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie połączenia PGO SA z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 12:00 - POLNORD - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

W sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej

 - NEUCA - Oferta Sprzedaży Akcji

Zakończenie przyjmowania Ofert Sprzedaży akcji spółki Neuca po cenie 235 PLN za akcję.

 - PGNIG - Dzień wypłaty dywidendy

0,07 PLN na akcję - zaliczka za 2018 r.


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk