• Odbierz prezent
Najnowsze wiadomości krajowe i zagraniczne: ostateczny szacunek CPI za wrzesień, niezłe nastoje w USA, pogorszenie salda handlowego Polski
fot. freepik.com

Wiadomości zagraniczne

USA: spodziewane przyzwoite dane o sprzedaży detalicznej i nastrojach gospodarstw domowych

Dzisiejszy odczyt sprzedaży detalicznej we wrześniu powinien przynieść lekki spadek o 0,5%m/m według naszej prognozy i  o 0,3% według konsensusu. Wprawdzie będzie to gorszy wynik niż w poprzednim miesiącu, kiedy odnotowano wzrost o 0,7%m/m, ale w zestawieniu ze szczytem 4 fali pandemii w połowie września, można to traktować jako przyzwoity odczyt.

Pozytywne nastroje w gospodarce amerykańskiej znajdą odzwierciedlenie w indeksie Uniwersytetu Michigan. Po 72,8pkt w poprzednim miesiącu, spodziewany jest jego niewielki wzrost do 73,5 według konsensusu, my oczekujemy nawet mocniejszego odczytu 74,5. USA poradziły sobie z 4 falą pandemii we wrześniu, gospodarka nabiera rozpędu. Punktem uwagi w danych będzie komponent dotyczący oczekiwań inflacyjnych i ich odkotwiczenia od średniookresowego celu inflacyjnego Fed.

Wiadomości krajowe

Ancyparowicz, RPP: Nie ma pewności, że do lutego '22 nie będzie podwyżek stóp

Zdaniem G.Ancyparowicz z RPP październikowej podwyżki nie należy traktować jako początku cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej w Polsce, choć, jak powiedziała, niczego nie można wykluczyć. Wyraziła nadzieję, że do końca jej kadencji w RPP (luty 2022) nie trzeba już będzie podnosić stóp, ale nie ma takiej pewności. Jak dodała, pewnym zaskoczeniem dla gołębiego obozu w Radzie obok inflacji były też wskaźniki makro z Polski, szczególnie pozytywny obraz rynku pracy, co pokazuje, że gospodarka najgorsze ma już za sobą.

Naszym zdaniem dobry stan gospodarki potwierdzi też listopadowa projekcja NBP. Powinna pokazać ścieżkę wzrostu PKB na poziomie ok. 5%r/r w horyzoncie 2023, powyżej wzrostu potencjalnego i przy narastającej presji popytowej. Widzimy tez ryzyko wyższej niż w lipcu ścieżki inflacji w całym horyzoncie projekcji. To czynniki, które, obok spodziewanego przebicia przez inflacje CPI 6% już w październiku, mogą w listopadzie skłonić większość w RPP do kolejnej podwyżki, naszym zdaniem o ok. 25pb.

Dalsze pogorszenie salda obrotów bieżących i handlowego w sierpniu

Po deficycie €1,6mld w lipcu (po rewizji), w sierpniu deficyt w bilansie obrotów bieżących wyniósł €1,7mld wobec konsensusu €0,9mld i naszej prognozy €1,2mld. Eksport wzrósł o 19,4%r/r, import aż o 32,9% (przepływy wyrażone w euro). To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy tempo wzrostu importu towarów jest wyraźnie mocniejsze niż eksportu - różnica ta wzrosła z 8,4pp w lipcu do 13,5pp w sierpniu. Import napędzają m.in. rosnące ceny surowców. Eksportowi ciążą przestoje produkcyjne u partnerów handlowych, co m.in. w sierpniu ograniczyło eksport części samochodowych.

Według naszych szacunków, saldo obrotów bieżących w 12-miesięcznym ujęciu skumulowanym osiągnęło nadwyżkę 0,9%PKB w sierpniu wobec 1,5% w lipcu i prawie 3%PKB grudniu 2020. Tak liczona nadwyżka w obrotach towarowych w sierpniu wyniosłą około 1,7%PKB wobec 2,1% miesiąc wcześniej i 2,4% w grudniu ubiegłego roku.

Utrzymujący się wysoki popyt w kraju przy ograniczeniach podażowych na świecie jest ryzykiem dla równowagi zewnętrznej Polski. Słabszy kurs złotego niewiele tu pomoże, może tylko skutkować importem dodatkowej inflacji z zagranicy. Obecnie podwyższona inflacja dotyka większość gospodarek na świecie. Przy dodatkowej stymulacji konsumpcji w Polskim Ładzie, spodziewamy się dalszego pogorszenia salda w obrotach handlowych z zagranicą w przyszłym roku.

Dzisiaj poznamy ostateczny szacunek CPI za wrzesień

Nie spodziewamy się istotnej korekty danych flash, które wskazały na 5,8% inflację CPI we wrześniu wobec 5,5%r/r w sierpniu. W Polsce, podobnie jak na świecie, utrzymuje się wysokie tempo wzrostu cen paliw, rosną ceny żywności i energii. Dodatkowo u nas uporczywie wysoka pozostaje też inflacja bazowa. Szacujemy, że we wrześniu przyspieszyła do 4,1%r/r z 3,9% w sierpniu. Dzisiaj poznamy szczegóły, naszym zdaniem dalej rosły ceny towarów. Silny popyt pozwalał producentom przenosić rosnące koszty na konsumentów. Wysokie pozostały też najprawdopodobniej ceny usług.


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk