• Odbierz prezent
Najlepsza inwestycja w 2020 roku? Sprawdź nowy na polskim rynku instrument finansowy

Jak inwestować w 2020 roku? Takie pytanie zadaje sobie w Polsce wiele osób. Spowolnienie w Eurolandzie, Brexit, faktyczna kondycja gospodarki Chin, wojny handlowe itd. to wszystko nie nastraja zbyt optymistycznie. Co zrobić aby uchronić swoje oszczędności przed inflacją? Jak nie stracić kapitału?  Jak długo Polacy będą ponosić realne straty na lokatach bankowych?

Tylko niektóre obligacje SP pozwalają mieć na dzieję na dodatnią stopę zwrotu.

Może inwestycja w nieruchomości: mieszkania na wynajem i tak modne ostatnio condohotele? Wielu specjalistów twierdzi, że nieruchomości będą jeszcze drożeć. Jak długo tego nikt nie wie. Próg wejścia w taką inwestycję jest wysoki i nie wszystkich na nią stać.

Można wziąć kredyt, ale w tym wariancie ryzyko znacznie wzrasta przy obecnych cenach metra kwadratowego w atrakcyjnych lokalizacjach dużych miast. Dochodzą także problemy z najemcami, remontami itd.

W co więc inwestować w 2020 roku?

Większość doradców inwestycyjnych rekomenduje oczywiście dywersyfikację.

Nikt jednak w Polsce nie wspomina o Life Settlements. Dlaczego? Ponieważ była to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic światowej branży finansowej; wielkich banków, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych. Niewiele osób z branży inwestycyjnej zna ten sposób inwestowania, a jeszcze mniej go stosuje w praktyce.

Czym zatem są inwestycje w Life Settlements?

Wszyscy wiemy co to jest hipoteka. Coraz intensywniej reklamowana przez instytucje finansowe jest tzw. odwrócona hipoteka.

Wszyscy wiemy co to jest polisa na życie. Wyobraźmy sobie teraz ...”odwróconą” polisę na życie. Trochę skomplikowane?

Dokładna definicja brzmi następująco: Inwestycja w amerykańską polisę na życie z rynku wtórnego to nabycie przez inwestora prawa do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu istniejącej polisy. W wypadku ubezpieczeniowym inwestor otrzymuje gwarantowaną kwotę ubezpieczenia.

Nie jest to cudowny sposób inwestowania, jakich wiele w Internecie. Po prostu inwestor staje się uposażonym w wyniku cząstkowej, odpłatnej cesji praw z polisy na życie pozyskanej na amerykańskim rynku wtórnym ubezpieczeń na życie (US-Life Settlements). Wypłata sumy ubezpieczenia jest z góry określona i z zasady nie jest uzależniona od aktualnej koniunktury w gospodarce.

Najlepsza inwestycja w 2020 roku? Sprawdź nowy na polskim rynku instrument finansowy - 2

Zabezpieczeniem zainwestowanego przez inwestora kapitału jest więc polisa na życie

wystawiona przez renomowane amerykańskie towarzystwo ubezpieczeniowe ( taka polisa jest często wymaganym przez banki zabezpieczeniem kredytu hipotecznego). Ubezpieczenia na życie w USA, w odróżnieniu od Europy, są jednym z najważniejszych elementów amerykańskiego systemu finansowego od początku jego rozwoju w XIX wieku.

Dochód z tej inwestycji nie zależy od koniunktury giełdowej, nie jest skorelowany z żadnym z rynków surowców, obligacji, kryptowalut czy stopami procentowymi itp. Stąd wynika jego odporność na kryzysy.

Polisy dla inwestorów dobierane są w bardzo rygorystyczny sposób. Ich parametry są tak dobierane, aby roczna stopa zwrotu była na poziomie min 7% w USD. Próg wejścia dla obywateli polskich to 10 000 USD, czyli mniej niż 1/10 ceny dwupokojowego mieszkania od dewelopera w dużym mieście. Czas trwania takiej inwestycji to minimum 2 lata. Inwestycja jest „bezobsługowa”. Nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, opłat za zarządzanie czy success fee.

Oczywiście, jak w przypadku wszystkich inwestycji istnieją też ryzyka,

o których potencjalny inwestor jest dokładnie informowany już we wstępnej rozmowie. Dla nas Europejczyków jest to przede wszystkim ryzyko kursowe. Drugim ważnym ryzykiem jest nietrafiona prognoza medyczna dotycząca przewidywanego czasu przeżycie osoby ubezpieczonej. Amerykański system ubezpieczeń na życie w czasie swojej ponad stuletniej historii stworzył najbogatsze na świecie bazy danych służących jako podstawa do obliczeń z pomocą matematyki aktuarialnej*. Firmy medyczne zajmujące się określaniem długości przeżycia ubezpieczonego korzystają z jej zasobów. Ich prognozy są trafne w ponad 90 %.

W wielu przypadkach prognozy są zbyt konserwatywne (asekuracyjne). Realizacja polisy następuje wcześniej i wtedy roczna stopa zwrotu może osiągnąć poziom dwucyfrowy.

Ryzyko niewypłacalności towarzystwa ubezpieczeń na życie z najwyższym rankingiem, bo tylko polisy takich firm są brane pod uwagę, jest także znikome. W czasie ostatniego poważnego przecież kryzysu finansowego, zapoczątkowanego upadkiem wielkiego banku Lehman Brothers (założony w 1850 r) nie upadło ani jedno amerykańskie towarzystwo ubezpieczeniowe. Reasekuracja, gigantyczne zasoby finansowe, konserwatywna polityka inwestycyjna i wreszcie skuteczny nadzór SEO (odpowiednik KNF) czynią bankructwo firmy z tego sektora rynku finansowego USA bardzo mało prawdopodobnym.Najlepsza inwestycja w 2020 roku? Sprawdź nowy na polskim rynku instrument finansowy - 3

Podsumowując.

Żyjemy w czasach niskich stóp procentowych i trudno obecnie znaleźć instrument finansowy o podobnym stosunku ryzyka do stopy zwrotu jak w przypadku Life Settlements.

Ten nowy na rynku polskim instrument finansowy jest przeznaczony dla osób chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny pod względem geograficznym i walutowym, mających horyzont inwestycyjny minimum 2 lata, rozumiejących ryzyka i korzyści płynące z tej inwestycji i poszukujących innych niż standardowe, t.j. zależnych od rynków giełdowych, możliwości efektywnego lokowania wolnych środków finansowych.

 

*Aktuarialna matematyka dział matematyki zajmujący się zastosowaniem reguł matematycznych w celu wypracowania racjonalnych zasad działania towarzystw ubezpieczeniowych w dziedzinie kalkulacji wysokości składek, wyznaczania rezerw finansowych, reguł tworzenia funduszy emerytalnych, reasekuracji itp.


Jacek Majcher

Przedsiębiorca i windsurfer. Prowadząc wspólnie z żoną Hanną firmę Business Info s.c. od 1993 r., wprowadził na rynki Rosji i Ukrainy wyroby kilkunastu polskich i niemieckich marek. Od 2016 r. z powodzeniem lokuje kapitał na Wrocławskim rynku nieruchomości, a w 2017 r. , jako jeden z pierwszych w kraju zdywersyfikował swoje portfolio inwestycyjne, rozszerzając je o pozycje na  amerykańskim rynku wtórnym ubezpieczeń na życie (US Life Settlements). Ścisła współpraca z amerykańską firmą Fidelity of Georgetown, która specjalizuje się oferowaniu polis z rynku wtórnego na rynku europejskim i azjatyckim zaowocowała podpisaniem umowy partnerskiej we wrześniu 2018r. Obecnie promuje wśród polskich inwestorów indywidualnych ten zupełnie nieznany dotąd w Polsce sposób inwestowania, współpracując w tym zakresie z podmiotami ze Szwajcarii i z Niemiec, czyli partnerami reprezentującymi rynek Life Settlements w swoich krajach od kilkunastu lat. Prywatnie pasjonat  dzikiej przyrody i fotografii. Pięć miesięcy w roku  spędza wraz z rodziną na ukochanej wyspie Fuerteventura pływając na windsurfingu, ucząc się hiszpańskiego i czytając mnóstwo książek – nie tylko związanych z tematyką inwestycyjną.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk