• Odbierz prezent
Najistotniejsze czynniki kształtujące ceny mieszkań, pozwolenia na budowę, schłodzenie rynku - sytuacja na nieruchomościach
fot. freepik.com

Po stronie podażowej do najistotniejszych czynników kształtujących ceny należą:

  • Wolniejszy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku ogółem: w 1q22 oddano 54,7 tys. mieszkań (3,2% r/r vs 9% r/r w 4q21). Liczba oddanych mieszkań deweloperskich zmalała o 3,6% r/r (w 4q21 wzrost o 4,3% r/r). Deweloperzy w 1q22 oddali do użytku 53,6% mieszkań ogółem (-3,8 pp r/r). W 1q22 utrzymywała się względnie wysoka dynamika mieszkań oddawanych do użytku przez indywidulanych inwestorów (budowa systemem gospodarczym) - liczba takich mieszkań wzrosła o 12,4% r/r (vs 15,4% w 4q21). Ich udział w 1q22 wzrósł do 44,2% (+3,7 pp r/r). W 10 największych miastach (o liczbie mieszkańców pow. 300 tys.) w 1q22 łącznie oddano do użytku 12,7 tys. mieszkań (14,5 tys. w 1q21), jest to trzeci kwartał znaczącego spadku. Liczba mieszkań oddanych do użytku zmalała w 4 miastach (znacząco w Lublinie, Wrocławiu i Warszawie), natomiast wzrosła istotnie w Szczecinie, Łodzi i Bydgoszczy (Tabela 2).
  • Znaczny spadek liczby rozpoczynanych mieszkań w 1q22 (-16,3% r/r vs 8% r/r w 4q21), rozpoczęto 53,3 tys. mieszkań (w tym 31,7 tys. to mieszkania deweloperskie, o 21,1% mniej niż w 4q21).
  • Liczba wydanych pozwoleń na budowę mieszkań po kilku kwartałach wzrostów zmalała o 7,7% r/r (2,1% r/r w 4q21, 20% r/r w 3q21, 38% r/r w 2q21); liczba pozwoleń dla deweloperów wyniosła 52 tys. (-7,7% r/r vs - 2,9% r/r w 4q21, +20% r/r w 3q21, vs +41% r/r w 2q21).

Najistotniejsze czynniki kształtujące ceny mieszkań, pozwolenia na budowę, schłodzenie rynku - sytuacja na nieruchomościach    - 1

 

Wskaźnik koniunktury budownictwa mieszkaniowego ogółem (różnica liczby mieszkań rozpoczętych i oddanych do użytku w ostatnich 4. kwartałach, czyli projekty mieszkaniowe w toku) w 1q22 sygnalizuje schłodzenie rynku – liczba mieszkań w toku budowy jest mniejsza niż kwartał temu (z uwagi na mniej mieszkań rozpoczynanych w ostatnich kwartałach). Liczba pozwoleń na budowę utrzymywała się na wysokim poziomie, nieznacznie (-1,8%) niższym q/q (Wykres 19).

 

Zmiany w wolumenie rozpoczynanych mieszkań są różne zależnie od lokalizacji. Analiza struktury rozpoczynanych mieszkań deweloperskich pokazuje rosnącą aktywność w powiatach ziemskich (Wykres 20). W okresie styczeń-kwiecień w ostatnich trzech latach udział mieszkań rozpoczynanych w powiatach ziemskich wzrósł do 44,8% (o 6,7pp), w 6 największych aglomeracjach utrzymał się na zbliżonym poziomie 33-34%, natomiast wyraźnie zmalał w pozostałych miastach na prawach powiatu – z 28,8% do 21,2%

 

Przyczynami takiej sytuacji są m.in. ograniczona dostępność terenów budowlanych w dużych miastach w rozsądnej cenie oraz względnie tańsze mieszkania w strefie podmiejskiej czy mniejszych miejscowościach. W pewnej mierze jest to też to efekt zmiany preferencji konsumenckich - wzrost zainteresowania zamieszkaniem w miejscowościach o mniejszej gęstości zaludnienia, dużej ilości zieleni, czystym powietrzu. Przesłanką takich decyzji jest też poprawa infrastruktury komunikacyjnej, która skraca czas dojazdu do pracy czy szkoły. Obserwowany w okresie styczeń-kwiecień 2022 spadek liczby rozpoczynanych projektów mieszkaniowych w najmniejszym stopniu dotyczy powiatów ziemskich (-5,6% r/r); w 6 aglomeracjach liczba rozpoczynanych projektów zmalała o 23,9%, natomiast najbardziej (-42,6% r/r) zmalała w pozostałych miastach na prawach powiatu.

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Rynek Mieszkaniowy 2q22/Analizy Nieruchomości”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk