• Odbierz prezent
Nadchodzi spowolnienie gospodarcze. Przedsiębiorcy boją się inwestować. Co zrobi polski rząd?

W tym roku rząd potrzebuje 70 miliardów złotych na transfery socjalne. Pieniądze na ten cel płyną ze wzrostu gospodarczego. Do tej pory wysoki, 4-procentowy wzrost gospodarczy wynikał z dobrej koniunktury, pracowitości przedsiębiorców, ale oparty był w dużej mierze na konsumpcji. Ten czas się jednak kończy, nadchodzi spowolnienie gospodarcze.

Rząd staje przed dylematem:

jak pobudzić wzrost gospodarczy i pozyskać środki na transfery socjalne, nie drenując jednocześnie firm z funduszy przeznaczonych na rozwój, na inwestycje. Wzrost gospodarczy powinien być oparty o inwestycje, państwowe, a głównie prywatne. Te ostatnie spadły w ostatnim czasie do poziomu 13% PKB – to najniższy wynik w okresie transformacji.

Przedsiębiorcy obawiają się przeznaczać więcej na rozwój z czterech głównych powodów. Pierwszy to niepokój polityczny: wojna o sądy, konflikt z Unią Europejską. Drugi powód to zalew regulacji wynikający z przyjmowania kolejnych ustaw, kolejnych rozporządzeń. Do tych przepisów firmy muszą się dostosować, co znacznie podwyższa koszty ich działalności. Trzeci powód, dla którego przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestowaniem, to prawo gospodarcze. Jest ono niespójne, niekompatybilne, pełne dziur legislacyjnych, stawia często uczciwego przedsiębiorcę w roli podejrzanego, narażając go na przeróżne kary związane z interpretowaniem przepisów na jego niekorzyść. Czwarty powód to brak pracowników. BCC złożył propozycje konkretnych rozwiązań, aby podnieść efektywność i umożliwić przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników z zagranicy.

Pierwszym krokiem do zmniejszenia tego niepokoju jest szerokie upowszechnienie zasad Konstytucji Biznesu w aparacie kontrolnym państwa na szczeblu regionalnym. Chodzi o to, aby takie zasady, jak prawo przedsiębiorcy do błędu, czy interpretowanie wątpliwości na jego korzyść miały zastosowanie w praktyce.

 

 


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk