• Odbierz prezent
Nad rynkiem walut ciemne chmury, czy kurs euro (EUR) i dolara amerykańskiego (USD) zaskoczą inwestorów?
fot. freepik.com

Przed nami kolejna sesja handlowa, która przyniesie wiele istotnych dla rynku walutowego danych. Opublikowane w piątek, 29 października informacje mogą mieć znaczący wpływ na notowania rynku walutowego Forex. Kurs euro, dolara amerykańskiego, funt i franka szwajcarskiego będą szczególnie narażone na wahania. Zachęcamy Was do zapoznania się z kalendarzem ekonomicznym oraz śledzenia publikacji portalu FXMAG.

Kalendarz ekonomiczny na piątek, 29 października

Czym w ogóle jest kalendarz ekonomiczny? Wiele źródeł sugeruje inwestorom, że bieżące śledzenie kalendarza Forex ułatwi im trzymanie ręki na pulsie i świadome kontrolowanie zmienności rynkowych. Jak wiadomo publikacje ekonomiczne, polityczne, dane makroekonomiczne czy naprowadzające wypowiedzi istotnych dla rynku osób mogą znacząco wpłynąć na rynki finansowe. Podczas każdej sesji giełdowej ze wszystkich stron świata docierają do nas ważne dane - aby być na bieżąco, warto uprzednio zapoznać się z zaplanowanymi publikacjami, a pomóc może nam w tym właśnie kalendarz ekonomiczny. Harmonogram zawiera zestawienie wszelkich wydarzeń jakie mają miejsce danego dnia, wraz z godziną publikacji, dzięki temu nie musimy z wielu źródeł dowiadywać się i samodzielnie notować jakich publikacji danego dnia możemy się spodziewać.

01:30 publikacja z Japonii:

 • Wskaźników miejsc pracy/ubiegających się (Sep)
 • Bazowy wskaźnik CPI w Tokio (r/r) (Oct)
 • Wskaźnik CPI w Tokio (r/r) (Oct)
 • CPI w Tokio, z wyłączeniem żywności i energii (m/m) (Oct)
 • Stopa bezrobocia (Sep)

01:50 kolejne dane z Japonii:

 • Produkcja przemysłowa (m/m) (Sep)
 • Produkcja przemysłowa, prognoza na 1 miesiąc (m/m) (Oct)
 • Produkcja przemysłowa, prognoza na 2 miesiące (m/m) (Nov)

02:30 dane ekonomiczne z Australii:

 • Wartość kredytów mieszkaniowych (Sep)
 • Wskaźnik PPI (k/k) (Q3)
 • Wskaźnik PPI (r/r) (Q3)
 • Kredyty sektora prywatnego (m/m) (Sep)
 • Sprzedaż detaliczna (m/m) (Sep)

04:30 wiadomości z Singapuru:

 • Stopa bezrobocia

06:30 dane z Indonezji:

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (r/r)

07:00 dane ekonomiczne z Japonii:

 • Zamówienia na roboty budowlane (r/r) (Sep)
 • Wskaźnik zaufania gospodarstw domowych (Oct)
 • Rozpoczęte budowy domów (r/r) (Sep)

07:30 informacje z Francji:

 • Wydatki konsumpcyjne we Francji (m/m) (Sep)
 • PKB Francji (k/k) (Q3)

08:00 publikacja z Niemiec:

 • Wskaźnik cen importowych w Niemczech (m/m) (Sep)
 • Indeks cen importowych w Niemczech (r/r) (Sep)

O tej samej godzinie dane z RPA:

 • Podaż pieniądza M3 (r/r) (Sep)
 • Kredyty w sektorze prywatnym (Sep)

08:45 następne wiadomości z Francji:

 • Wskaźnik CPI we Francji (m/m)
 • Indeks CPI we Francji (r/r)
 • Wskaźnik HICP we Francji (m/m)
 • Wskaźnik HICP we Francji (r/r)

09:00 publikacja z Wielkiej Brytanii:

 • Wskaźnik Ubóstwa Społecznego (HPI) wg Nationwide (m/m) (Oct)
 • Wskaźnik ubóstwa społecznego (HPI) wg Nationwide (r/r) (Oct)

Również o 9:00 dane z Szwajcarii:

 • Wskaźniki wiodące KOF (Oct)

09:00 dane z Niemiec:

 • Sprzedaż detaliczna w Niemczech (m/m) (Sep)
 • Sprzedaż detaliczna w Niemczech (r/r) (Sep)

O tej samej godzinie publikacja z Hiszpanii:

 • PKB Hiszpanii (r/r) (Q3)
 • PKB Hiszpanii (k/k) (Q3)
 • Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii (r/r) (Sep)

09:00 dane z Węgier:

 • Płace brutto (r/r) (Aug)

10:00 informacje z Włoch:

 • PKB Włoch (r/r) (Q3)
 • PKB Włoch (k/k) (Q3)

10:00 wiadomości z Niemiec:

 • PKB Niemiec (k/k) (Q3)
 • PKB Niemiec (r/r) (Q3)

Również o 10:00 dane z Polski:

 • Wskaźnik CPI (r/r)
 • Wskaźnik CPI (m/m)

10:30 publikacje z Wielkiej Brytanii:

 • Kredyty konsumenckie BoE (Sep)
 • Podaż pieniądza M4 (m/m) (Sep)
 • Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny (Sep)
 • Kredyty hipoteczne (Sep)
 • Prywatne zadłużenie netto

10:30 publikacja z Hongkongu:

 • Podaż pieniądza M3 (Sep)

11:00 dane ekonomiczne z Włoch:

 • Wskaźnik CPI we Włoszech (r/r) (Oct)
 • Wskaźnik CPI we Włoszech (m/m) (Oct)
 • Zharmonizowany wskaźnik CPI we Włoszech (m/m) (Oct)

O tej samej godzinie wiadomości ze strefy euro:

 • Wskaźnik CPI (m/m)
 • Wskaźnik CPI (r/r) (Oct)
 • Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych (Oct)
 • PKB (k/k)
 • PKB (r/r)
 • Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (r/r) (Oct)
 • Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (m/m)

12:00 publikacja z Indonezji:

 • Federalny deficyt budżetowy (Sep)

13:00 wydarzenia z Meksyku:

 • PKB (r/r)
 • PKB (k/k)

13:30 wiadomości z Indii:

 • Rezerwy walutowe (USD)
 • RBI Przegląd informacji monetarnych i kredytowych

14:00 kolejne publikacje danych z Indii:

 • Wydatki na infrastrukturę (r/r) (Sep)

14:00 dane z RPA:

 • Bilans handlowy (Sep)

14:30 pierwsze wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych:

 • Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (Core PCE) (r/r) (Sep)
 • Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (m/m) (Sep)
 • Świadczenia pracownicze (k/k) (Q3)
 • Wskaźnik kosztów zatrudnienia (k/k) (Q3)
 • Płace z tytułu umowy o pracę (k/k) (Q3)
 • Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (r/r) (Sep)
 • Wskaźnik bazowych wydatków konsumpcyjnych (m/m) (Sep)
 • Dochód osobisty (m/m) (Sep)
 • Wydatki osobiste (m/m) (Sep)
 • Realne spożycie prywatne (m/m) (Sep)

O tej samej godzinie dane z Kanady:

 • PKB (m/m) (Aug)
 • Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (m/m) (Sep)
 • Indeks cen produktów przemysłowych (IPPI) (r/r) (Sep)
 • Indeks cen surowców (RMPI) (m/m) (Sep)
 • Indeks cen surowców RMPI (r/r) (Sep)

Również o 14:30 informacje z Brazylii:

 • Stosunek zadłużenia do PKB (Sep)
 • Bilans budżetu (Sep)
 • Nadwyżka budżetowa (Sep)

15:00 dane z USA:

 • Wskaźnik HPI Composite-20 S&P/CS, bez korekty z tytułu wahań sezonowych (m/m)
 • Złożony wskaźnik cen nieruchomości S&P/CS, n.s.a. (r/r)

15:45 kolejne informacje z USA:

 • Indeks Chicago PMI (Oct)
 • Wskaźnik 5-letnich oczekiwań inflacyjnych Michigan (Oct)
 • Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, ostateczny (Oct)

16:00 publikacje danych ze Stanów Zjednoczonych:

 • Wskaźnik nastroju konsumentów Michigan (Oct)
 • Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, wstępny (Oct)
 • Prognozy inflacji Uniwersytetu Michigan (Oct)
 • Prognoza rozwoju sektora usługowego w Teksasie

16:44 dane z Ukrainy:

 • Saldo obrotów bieżących (USD) (Sep)

17:00 wiadomości z Kanady:

 • Bilans budżetu (Aug)
 • Bilans budżetu (r/r) (Aug)

18:00 dane z USA:

 • Indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) wg Fed z Dallas (Sep)

19:00 publikacje z USA:

 • Liczba platform wiertniczych wg Baker Hughes
 • Ogólna liczba platform wiertniczych w USA wg Baker Hughes

21:00 kolejne dane ze Stanów Zjednoczonych:

 • Przychody z tytułu usług wg Fed z Dallas

21:30 dane z Wielkiej Brytanii:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w GBP

21:30 informacje z USA:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na aluminium
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na miedź
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na kukurydzę
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na ropę
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na złoto
 • CFTC Nasdaq 100 – pozycje spekulacyjne netto
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na gaz ziemny
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na S&P
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na srebro
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na soję
 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto na pszenicę

21:30 dane Kanady:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CAD

21:30 wydarzenia z Meksyku:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w MXN

21:30 publikacja z Szwajcarii:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w CHF

O tej samej godzinie wiadomości z Australii:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w AUD

21:30 dane ekonomiczne z Brazylii:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w BRL

Również o 21:30 publikacja wskaźnika z Japonii:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w YPY

21:30 dane z Nowej Zelandii:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w NZD

21:30 informacje ze strefy euro:

 • CFTC: Pozycje spekulacyjne netto w EUR

23:00 dane z Meksyku:

 • Saldo budżetowe (Sep)

Nastroje inwestorów na parze euro do dolara amerykańskiego (EURUSD)

Nad rynkiem walut ciemne chmury, czy kurs euro (EUR) i dolara amerykańskiego (USD) zaskoczą inwestorów? - 1

Kalendarz wydarzeń ekonomicznych na piątek, 29 października.

Zgodnie z powyższym wykresem - 58% inwestorów utrzymuje na tej parze pozycje długie, co oznacza że spekulują oni wzrost kursu euro w relacji do dolara amerykańskiego (EUR/USD). Wartość pozycji długich stanowi 49% wartości wszystkich otwartych na tej parze.

 

Nastroje inwestorów na parze euro do franka szwajcarskiego (EUR/CHF)

Kolejną parą walut, na którą warto zwrócić uwagę podczas piątkowej sesji handlowej jest kurs euro do franka szwajcarskiego (EUR/CHF). Opublikowane 29 października dane ekonomiczne mogą mieć wpływ na kursy walut, w tym także na notowania euro oraz franka szwajcarskiego.

Nad rynkiem walut ciemne chmury, czy kurs euro (EUR) i dolara amerykańskiego (USD) zaskoczą inwestorów? - 2

Kalendarz ekonomiczny na piątek, 29 października. Nastroje inwestorów na parze euro do franka. Źródło: CMC Markets

Dokładnie tak jak przedstawia powyższy wykres - 65% inwestorów utrzymujących na tej parze pozycje, spekuluje wzrost kursu euro do franka szwajcarskiego (EURCHF). Wartość pozycji spekulacyjnych na wzrost stanowi 74% wartości wszystkich otwartych.


Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk