• Odbierz prezent
Na świecie istnieją "cztery rodzaje krajów: rozwinięte, nierozwinięte, Argentyna i Japonia", czyli globalne gry na inflację w 2022 roku
fot. freepik.com

W tej pierwszej z serii perspektyw dla poszczególnych krajów, przedstawiamy nasze poglądy na temat czynników inflacyjnych i czynników takich jak reakcje polityczne, wzrost płac, siła cenowa i ekspozycja na sektory, aby uzyskać kontekst dla tego, jak mogą kształtować się globalne zwroty inwestorów. Poniżej przedstawiamy fragment dłuższego dokumentu tematycznego.

Nieżyjący już ekonomista Simon Kuznets, laureat Nagrody Nobla, powiedział kiedyś, że na świecie istnieją "cztery rodzaje krajów: rozwinięte, nierozwinięte, Argentyna i Japonia".

Myślcie o tym dowcipie, co chcecie. Ale te dwie gospodarki nadal pozostają zagadką

Pomimo wysiłków decydentów, Argentyna pozostaje pogrążona w chronicznej hiperinflacji, a Japonia wciąż zmaga się z uporczywie niską inflacją, która czyni ją wyjątkiem wśród rekordowo wysokich stóp procentowych.

Mogą to być skrajne przykłady, ale przypominają one, że poziomy inflacji w różnych krajach są bardzo zróżnicowane nawet obecnie. Dlatego też, inwestorzy rozważający taktyczną alokację aktywów globalnych według krajów, warto przyjrzeć się takim siłom makroekonomicznym.

 

Odradzająca się inflacja stała się niemal tak powszechna na całym świecie, jak sam koronawirus,

ale nie wszystkie kraje spieszą się z cyklem zacieśniania. Oprócz różnych reakcji politycznych, zaobserwowaliśmy również duże rozproszenie stóp zwrotu w 2021 r. pomiędzy regionalnymi rynkami akcji.

Chociaż Chiny, Japonia, Korea Południowa i Tajwan to kluczowe azjatyckie ośrodki produkcyjne, które ostatnio borykały się z problemami związanymi z łańcuchem dostaw, w ubiegłym roku odnotowały one bardzo różne stopy zwrotu. Chińskie akcje, na które wpływ miały znaczące zmiany w polityce rządu, spadły w ciągu roku o ponad 21%, podczas gdy akcje tajwańskie wzrosły o ponad 27%1 . Z kolei rynki południowokoreańskie, które w 2020 r. miały znakomity rok, zakończyły rok 2021 niewielkim spadkiem. W roku poprzednim indeks FTSE South Korea RIC Capped Net Tax Index osiągnął lepsze wyniki niż nie tylko region Azji, ale większość rozwiniętych i wschodzących rynków światowych, osiągając na koniec 2020 r. zwrot przekraczający 40%2.

Różnica między stopami zwrotu indeksów benchmarkowych śledzonych przez nasze najlepiej i najgorzej radzące sobie pasywne jednokrajowe ETF-y za 2021 r. przekroczyła 50% (w USD). Rynek Arabii Saudyjskiej, wspierany przez zyski sektora finansowego, osiągnął w tym roku ponad 36-procentowy zwrot.3

Biorąc pod uwagę szeroki zakres otoczenia makroekonomicznego, inwestorzy chcący zwiększyć swoją ekspozycję międzynarodową mogą rozważyć ukierunkowaną alokację w jeden kraj, aby potencjalnie uzyskać większe zyski.

W niewielu miejscach inflacja okazała się tak dokuczliwa jak w Brazylii, gdzie problemy potęguje najgorsza od dziesięcioleci susza. Bank centralny tego kraju zasygnalizował, co zrozumiałe, agresywny cykl zacieśniania, aby spróbować okiełznać dwucyfrową inflację wynoszącą ponad 10%.4

 

Wyróżnia się również Bank Anglii

W połowie grudnia stał się on liderem, stając się pierwszym głównym bankiem centralnym na świecie, który podniósł stopy procentowe od początku pandemii.

A amerykański Bank Rezerwy Federalnej (Fed) stara się utrzymać inflację w ryzach, rozważając zmniejszenie zakupów obligacji przed podniesieniem stóp procentowych po raz pierwszy od 2018 roku. Tymczasem, na drugim końcu spektrum, decydenci w Chinach próbują spuścić powietrze z bańki na rynku nieruchomości, a szczególnie akomodacyjny bank centralny Japonii unika zacieśniania polityki monetarnej.

Oczekuje się, że w tym roku rynki będą nadal dążyć do powrotu do szerokiego ożywienia, aczkolwiek w nierównomierny sposób w różnych regionach i w różnych okresach. To sprawia, że możliwość posiadania ukierunkowanej ekspozycji inwestycyjnej dzięki strategiom dla pojedynczych krajów jest naszym zdaniem jeszcze bardziej atrakcyjna.

 

Japonia - czy inflacja będzie rosnąć wraz z nadejściem słońca?

Inflacja w Japonii utrzymuje się na niskim poziomie i oczekuje się, że Bank Japonii (BoJ) będzie kontynuował ultra-luźną politykę przez 10 lat z rzędu. W bieżącym roku fiskalnym, kończącym się w marcu 2022 r., bank szacuje, że ceny powinny pozostać na niezmienionym poziomie, a Japonia w najbliższym czasie nie osiągnie docelowego poziomu inflacji 2%5.

Podczas gdy rządowe czeki stymulacyjne wysłane do każdego mieszkańca na wiosnę nie były w stanie ruszyć inflacji z miejsca, premier Fumio Kishida cieszy się wysoką aprobatą i zobowiązał się do podjęcia odważnych działań w celu osiągnięcia neutralności węglowej, zmniejszenia różnic w dochodach i cyfryzacji gospodarki. Takie posunięcia, zwłaszcza te zmierzające do większej cyfryzacji, mogą przynieść korzyści japońskiemu sektorowi technologii informacyjnych, który stanowi jedną z największych wag w indeksie FTSE Japan Capped. Ogólnie rzecz biorąc, rok 2022 wydaje się obiecujący dla japońskich akcji, biorąc pod uwagę ponowny spokój stabilności politycznej, który pojawił się po wyborze Kishidy. Obiecał on zwiększenie zachęt podatkowych dla firm, które podniosą długo pozostające w stagnacji płace (średnie płace wzrosły zaledwie o 4% w ciągu ponad trzech dekad).6 W swoim pierwszym ważnym oświadczeniu politycznym premier przedstawił rekordowy pakiet stymulacyjny o wartości 490 mld USD.

W warunkach podwyżki stóp procentowych przez Fed, deprecjacja jena względem dolara amerykańskiego powinna również zwiększyć atrakcyjność niedowartościowanych japońskich akcji i funduszy ETF, ponieważ towary eksportowe tego największego gracza stają się bardziej konkurencyjne i zwiększają zyski za granicą.

Nota prawna


Franklin Templeton

Franklin Templeton to amerykańska międzynarodowa spółka holdingowa, która wraz ze swoimi spółkami zależnymi jest nazywana Franklin Templeton; jest globalną firmą inwestycyjną założoną w Nowym Jorku w 1947 roku jako Franklin Distributors, Inc.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk