• Odbierz prezent
MRD: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą (2021-10-25 13:11)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Medard S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 25 października 2021 r. Emitent zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect ze spółką Equity Market Consulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Umowa dotyczy wykonania obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, nałożonego przez Zarząd Giełdy Uchwałą 986/2021 z dnia 27 września 2021 r.
Autoryzowany Doradca na mocy Umowy będzie współdziałać z Emitentem m.in. przy wypełnianiu przez Emitenta obowiązków informacyjnych oraz doradzać w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Przedmiotowa umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-25 13:11:29Arkadiusz SieradzkiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk