• Odbierz prezent
MR HAMBURGER S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zejścia poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (2021-02-28 17:44)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-28
Skrócona nazwa emitenta
MR HAMBURGER S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zejścia poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki
wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Krzysztofa Moski, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
w sprawie zejścia poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie z zasłoniętymi danymi wrażliwymi
Załączniki
PlikOpis
K. Moska - Zawiadomienie art. 69.pdfZawiadomienie akcjonariusza na podstawie art. 69 - K.Moska
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MR HAMBURGER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41 - 300Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
Graniczna34B/U24
(ulica)(numer)
+48 501 277 747
(telefon)(fax)
biuro@mrhamburger.plwww.mrhamburger.pl
(e-mail)(www)
525-22-03-219017246742
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-28Iwona DylewskaPrezes ZarząduIwona Dylewska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk