• Odbierz prezent
MR HAMBURGER S.A.: Zawarcie umowy przeniesienia praw i obowiązków z umów najmu budynków (2021-05-17 19:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
MR HAMBURGER S.A.
Temat
Zawarcie umowy przeniesienia praw i obowiązków z umów najmu budynków
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2021 r. zawarł umowę przeniesienia praw i obowiązków (dalej: Umowa), na podstawie której przeniósł na podmiot trzeci pełnię praw i obowiązków wynikających z umów najmu budynków w Mszanie, przeznaczonych pod prowadzenie działaności gastronomiczno-hotelowej, w których prowadzony był motel oraz lokal gastronomiczny w sieci Leśne Runo. Tym samym Spółka kończy działalność w tej lokalizacji.
Umowa wejdzie w życie 14 dni od ziszczenia się ostatniego z warunków zawieszających związanych z dokonaniem wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami oraz związanych z ustanowieniem zabezpieczenia płatności czynszu przez nowego Najemcę.

Zarząd wskazuje, iż zakończenie działalności gstronomiczno-hotelowej w ww. lokalizacji jest konsekwencją spadku obrotów w długim okresie czasu, braku rentowności prowadzonej restauracji i motelu oraz przyjęcia nowej strategii i wizji Spółki, o czym Emitent komunikował w drodze raportu ESPI nr 25/2020 z dn. 29 grudnia 2020 r.
Ponadto Zarząd wskazuje, iż w wyniku zawarcia niniejszej Umowy Spółka kończy prowadzenie działalności gastronomicznej w ramach sieci Leśne Runo, tym samym sieć Leśne Runo przestaje funkcjonować.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MR HAMBURGER S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41 - 300Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
Graniczna34B/U24
(ulica)(numer)
+48 501 277 747
(telefon)(fax)
biuro@mrhamburger.plwww.mrhamburger.pl
(e-mail)(www)
525-22-03-219017246742
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Iwona DylewskaPrezes ZarząduIwona Dylewska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk