Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
MPAY S.A.: mPay podjął Uchwałę o umorzeniu warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych w programie Managerskim dla Spółki Dziki Trener (2023-06-07 22:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr39/2023
Data sporządzenia: 2023-06-07
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
mPay podjął Uchwałę o umorzeniu warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych w programie Managerskim dla Spółki Dziki Trener
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 czerwca 2023 r. podjął uchwałę o umorzeniu przeznaczonych dla Inwestora Spółki Dziki Trener 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii P w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii R w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że Uchwała ta jest następstwem rozwiązania za porozumieniem stron w dniu 30 grudnia 2022 r. umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 11 grudnia 2021 r. ze spółka Dziki Trener sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS: 722082, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 49/2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-07Andrzej BasiakPrezes Zarządu
2023-06-07Karol ZielinskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk