• Odbierz prezent
kghm konkurs na prezesa prezes spółka skarb państwa

24 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza spółki KGHM ogłosiła konkurs na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, Wiceprezesa Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych. Co daje w sumie 5 ciekawych etatów.  Jakie wymagania stawia się potencjalnym kandydatom?

 

Praca dynamicznym zespole

Co prawda, takiego stwierdzenia brakuje w ogłoszeniu konkursowym na stanowisko Prezesa Zarządu, jednak pojawiają się inne znaczące informacje. Na stronie związanej z opisywaną ofertą można przeczytać, że kandydatem nie może być osoba, która spełnia, chociażby jeden z warunków:

  • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego;
  • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Oznacza to, że spółka stawia na niezależność, a swoich kandydatów pragnie wybrać spośród ekspertów, którzy dobro spółki będą stawiali na pierwszym miejscu. Stwarza to dobre poczucie i wrażenie, że nowy Prezes Zarządu KGHM będzie mógł poprowadzić spółkę na lepszą drogę.

 

Profil kandydata

Podstawą dla każdego chętnego jest posiadanie wykształcenia wyższego, kandydat powinien posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.  Kolejny istotny warunek to posiadanie przynajmniej 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym.
Kandydat powinien także wpisywać się w wymogi wynikające z innych aktów prawnych odnoszących się do zarządów spółek handlowych. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie z pełni praw publicznych, posiadanie zdolności do czynności prawnych, a także nie podlegać zakazowi zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach handlowych. Co prawda ostatni punkt jest absolutnym minimum.

 

Dodatkowe kwalifikacje

Poszczególni kandydaci powinni posiadać także inne umiejętności, z całej listy można wyróżnić:

  • posiadanie doświadczenia w działalności gospodarczej;
  • posiadanie wiedzę z zakresu działalności spółki;
  • posiadanie zdolności komunikacyjnych, wyróżniających zdolności organizatorskich i menadżerskich;
  • posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia spółki w obszarze globalnym, przy czym prowadzenie spraw spółki oznacza odpowiedzialność za funkcjonowanie powierzonych pionów zarówno w kraju, jak i za granicą.

Co prawda tych elementów jest jeszcze więcej, jednak przedstawione wymagania to standardowe minimum dla kandydatów. O szczegółowych wytycznych można przeczytać na stronie głównej spółki. Kandydaci powinni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach w terminie do 9 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.

 

Konkurencja

Porównując swoje szanse, warto spojrzeć na postać obecnego Prezesa KGHM Rafała Pawełczaka. Wcześniej w spółce pełni funkcję wiceprezesa ds. rozwoju spółki. Jego kariera zawodowa ma w sobie elementy takie jak zarządzanie projektami Politechniki Wrocławskiej. W latach 2007-2008 był dyrektorem departamentu B + R w KGHM Polska Miedź. W latach 2009-2016 był członkiem Rady Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej KGHM CUPRUM-CBR oraz przewodniczącym Rady Naukowej należącej do Grupy KGHM spółki Centrum Badania Jakości. Jest to jedynie częściowy opis jego osoby. Jednak jak widać, potencjalny kandydat będzie musiał wykazać się szczególnymi umiejętnościami, wiedzą, jak i doświadczeniem.
Jeśli chodzi o wykształcenie, Rafał Pawełczak jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego, nadzoru i kontroli zarządczej Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Ma certyfikat menedżera projektów CSM i PRINCE. Swoje doświadczenie w spółce zdobywał od wielu lat, znajomość branży, to jeden z punktów wymaganych dla przyszłych kandydatów.

 

Jest o co walczyć?

Według ogólnie dostępnych danych, zarobki prezesa KGHM plasują się powyżej 100 tysięcy zł. miesięcznie, co jest całkiem dobrym wynikiem. Z drugiej strony odpowiedzialność za całą spółkę może być elementem, przez który dany kandydat szybko porzuci posadę. Warto pamiętać, że ostatnio pojawiła się informacja na temat dywidendy KGHM. Co więcej, już wcześniej, w kwietniu prowadzona była rekrutacja na stanowisko Prezesa KGHM. Spółka aktualnie jest w średniej kondycji, jeśli spojrzeć na całość z perspektywy czasu. Od stycznie 2017 roku kurs stopniowo spada. Aktualnie cena za jedną akcję plasuje się na poziomie powyżej 90 zł.


Szymon Maj

Działacz społeczny, autor. Zwolennik analizy fundamentalnej, przy jednoczesnej obserwacji wartości wolumenu. Po godzinach baczny obserwator społecznego aspektu giełdy.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk