• Odbierz prezent
MOV: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOVIE GAMES S.A. (2021-08-05 09:13)
Zarząd Movie Games S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Movie Games S.A. (WZA), na dzień 31 sierpnia 2021 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany statutu Spółki, formularz do wykonywania głosu na WZA przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem oraz informacja o liczbie akcji i głosów.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-08-05 09:13:39Mateusz WcześniakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk