• Odbierz prezent
MOV: Raport roczny za rok 2020 (2021-03-22 21:29)
Zarząd Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że jednostkowe oraz skonsolidowane dane finansowe, jak również opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowią załączniki do raportu rocznego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 21:29:03Mateusz WcześniakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk