• Odbierz prezent
MOV: Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. (2021-03-17 18:01)
Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu EBI 5/2021 z dnia 17 marca 2021 r., niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego o za III kwartał 2020 roku, opublikowanego przez Emitenta raportem o numerze EBI 16/2020 w dniu 16 listopada 2020 roku.
Wprowadzona korekta wynika że korekta została sporządzona w związku z faktem objęcia konsolidacją spółek:
•True Games S.A.
•Vanhalten Investments S.A.
•Movie Games Mobile S.A.
•MD Games sp. z o.o.
•Drago Entertaiments S.A.
•Pixel Crow sp. z o.o.
•Road Studio S.A.
•Mill Games S.A. w organizacji
W związku z powyższym w sprowadzaniu okresowym Spółki za III kwartał 2020 roku, dokonano następujących zmian:
•w rozdziale II - zamieszczono kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 roku, w związku z czym dalsza numeracja rozdziałów w sprawozdaniu została zmieniona o jedną wartość;
•w obecnym rozdziale III - zmieniono opis, uwzględniający spółki objęte konsolidacją;
•w obecnym rozdziale IX – wskazano spółki objęte konsolidacją;
•w obecnym rozdziale X – odnośnie wskazania przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przed podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji – wskazano, że nie dotyczy, gdyż wszystkie spółki zależne objęte są konsolidacją.
•w obecnym rozdziale XI – odnośnie wybranych danych finansowych wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją – wskazano, że nie dotyczy, gdyż wszystkie spółki zależne objęte są konsolidacją.
W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.
Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-17 18:01:55Mateusz Wcześniak Prezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk