• Odbierz prezent
MOV: Informacja w przedmiocie korekty raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. (2021-03-17 13:14)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu okresowego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie publikacji skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2020 r., wskazuje, że korekta została sporządzona w związku z faktem objęcia konsolidacją spółki zależnej od emitenta - Road Studio S.A. i odpowiednim ujęciem tej spółki w ramach sprawozdania skonsolidowanego Spółki.
Jednocześnie spółka wskazuje, że w wyniku omyłki, w raporcie nie zostały ujęte wszystkie niezbędne elementy wymagane dla raportu kwartalnego.
Spółka informuje, iż jest w trakcie przygotowywania korekty raportu za III kwartał 2020r. zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu ASO zawierającej informacje dotyczące grupy kapitałowej Emitenta, w związku z czym Spółka niezwłocznie przekaże ponownie ww. korektę, z zastrzeżeniem że korekcie nie ulegną dane liczbowe.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-17 13:14:26Mateusz WcześniakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk