• Odbierz prezent
MOV: Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta. (2021-03-18 19:52)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”), informuje, iż Spółka otrzymała od Pana Jakuba Wójcika rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 19 marca 2021r.
Jako powód rezygnacji Pan Wójcik wskazał przyszłe zobowiązania zarządcze wobec innych spółek, które aktywnie będą powodowały konflikt interesów.
W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-18 19:52:07Mateusz WcześniakPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk