• Odbierz prezent
MOSTALZAB: Zmiana umowy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (2021-03-02 16:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zmiana umowy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent) informuje o wpłynięciu w dniu 02 marca 2021 r. obustronnie podpisanego aneksu do zawartej pomiędzy MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP – spółka zależna Emitenta) a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. umowy generalnej z 4 czerwca 2019 r. (Umowa), której przedmiotem jest udzielanie na wniosek MZRP gwarancji ubezpieczeniowych w ramach ustalonego odnawialnego maksymalnego limitu kwotowego. Na mocy aneksu zwiększono wysokość limitu udzielanych gwarancji do 20 mln zł (poprzednio 5 mln zł) oraz wydłużono termin obowiązywania limitu gwarancyjnego do 28 lutego 2022 r.
Zgodnie z warunkami Umowy w ramach limitu mogą być udzielane gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek. Suma gwarancyjna pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć 10 mln zł.
Zabezpieczeniem roszczeń wynikających z Umowy są weksle własne in blanco MZRP wraz z deklaracjami wekslowymi. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W przypadku nieprzedłużenia maksymalnego limitu kwotowego Umowa rozwiązuje się z dniem zaspokojenia przez MZRP wszelkich ewentualnych roszczeń UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. związanych z gwarancjami udzielonymi na jej podstawie.MESSAGE (ENGLISH VERSION)MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmostostal.zabrze.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-02Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk