• Odbierz prezent
MOSTALZAB: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok obrotowy 2020 (2021-02-23 18:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Spółka) informuje, iż w związku z finalizacją prac związanych z przygotowaniem jednostkowego raportu za 2020 rok oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF), których termin podania do wiadomości publicznej Spółka wyznaczyła na dzień 4 marca 2021 roku (raport bieżący nr 5/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku), wyżej wskazane raporty roczne zostaną opublikowane w dniu 26 lutego 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, w którym Emitent opublikował harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku, pozostają bez zmian.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmostostal.zabrze.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-23Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk