• Odbierz prezent
MOSTALZAB: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok obrotowy 2020 (2021-02-15 17:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) („Rozporządzenie”), Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent, Spółka) informuje że jednostkowy raport za 2020 rok oraz skonsolidowany raport za 2020 rok, których termin podania do wiadomości publicznej Spółka wyznaczyła na dzień 18 lutego 2021 r. (raport bieżący nr 4/2021), zostaną opublikowane w dniu 4 marca 2021 r.

Zmiana terminu publikacji, o której mowa powyżej wynika z utrudnień technicznych związanych z przygotowaniem w pierwotnie wskazanym terminie raportów za rok obrotowy 2020 w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF).

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku pozostają bez zmian.MESSAGE (ENGLISH VERSION)MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmostostal.zabrze.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-15Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk