• Odbierz prezent
MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. (2021-03-04 10:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie umowy przez spółkę zależną z Mercury Engineering Polska Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 4 marca 2021 r. otrzymał informację o podpisaniu umowy przez MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. („GPBP” – spółka zależna Emitenta, „Wykonawca”) z firmą Mercury Engineering Polska Sp. z o.o. („Zleceniodawca”) na wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych (z wyłączeniem instalacji wewnętrznych) w ramach projektu.: „WAW02 Rapid Deploy Data Centre” /Sękocin k. Warszawy („Umowa“).

Wynagrodzenie ryczałtowe netto wynosi powyżej 5 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2020.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przypada na wrzesień 2021 r.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar, przy czym maksymalny łączny limit kar umownych wynosi 20 % wynagrodzenia netto. Zleceniodawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Łączna odpowiedzialność Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie przekracza 100% wartości netto Umowy.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmostostal.zabrze.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-04DARIUSZ PIETYSZUKPREZES ZARZĄDU
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk