• Odbierz prezent
MOSTALZAB: Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za IV kwartał 2020 i rok 2020 (2021-02-23 18:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za IV kwartał 2020 i rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do wiadomości publicznej szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2020 roku oraz za 2020 rok.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za IV kwartał 2020 roku:
– przychody ze sprzedaży 187,7 mln zł,
– wynik z działalności operacyjnej 8,2 mln zł,
– wynik brutto 5,7 mln zł,
– wynik netto 3,3 mln zł.

Wstępne podstawowe skonsolidowane dane finansowe za rok 2020:
– przychody ze sprzedaży 616,9 mln zł,
– wynik z działalności operacyjnej 26,4 mln zł,
– wynik brutto 16,8 mln zł,
– wynik netto 10,6 mln zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 571 mln zł, natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 592 mln zł, co łącznie stanowi 1,2 mld zł. Wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty zawiera również, przeliczonym odpowiednim wskaźnikiem prawdopodobieństwa pozyskania, wartość prac objętych listem intencyjnym podpisanym z POSCO Engineering & Construction Co., Ltd. (POSCO), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku. Podpisanie ostatecznej umowy z POSCO wpłynie na zwiększenie backlogu w związku z uwzględnieniem pełnej wartości tego kontraktu.

Spółka zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione wartości mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości ostatecznych, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie okresowym za 2020 rok. Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 26 lutego 2021 roku.MESSAGE (ENGLISH VERSION)MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmostostal.zabrze.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-23Dariusz Pietyszuk

Prezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk