• Odbierz prezent
MOSTALZAB: Przyjęcie przez spółkę zależną zamówienia od Küttner GmbH & Co. KG. (2021-03-17 10:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Przyjęcie przez spółkę zależną zamówienia od Küttner GmbH & Co. KG.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 17 marca 2021 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZRP” – spółka zależna Emitenta) przyjął od Küttner GmbH & Co. KG („Zamawiający”) zamówienie na prace montażowe związane z wymianą nagrzewnic wielkiego pieca w hucie HKM w Duisburgu (Niemcy) („Zamówienie“).
Zamówienie obejmuje dwie fazy: fazę 1a o wartości netto 1,5 mln EUR oraz fazę 1b o wartości netto 9,6 mln EUR, przy czym realizacja fazy 1b jest opcjonalna i może zostać odwołana przez Zamawiającego.

Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu fazy 1a i fazy 1b (w przypadku jej realizacji) obliczona zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i cen jednostkowych ustalonych z Zamawiającym.

Termin zakończenia realizacji fazy 1a (prac montażowych) przypada na lipiec 2021 r.

W przypadku kontynuacji prac w ramach fazy 1b, termin ich zakończenia przez MZRP przypadać będzie na wrzesień 2022 r.

Maksymalny łączny limit kar z tytułu niedotrzymania uzgodnionych w Zamówieniu terminów wynosi 5 % wynagrodzenia netto w odniesieniu do każdej realizowanej fazy. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Łączna odpowiedzialność MZRP ze wszystkich tytułów w ramach każdej z faz nie przekracza 100% umownej wartości netto.
Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia Zamówienia z określonych w nim przyczyn.
W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest zwrócić MZRP wszelkie wydatki poniesione przez niego w ramach Zamówienia do wysokości uzgodnionego świadczenia wzajemnego.

Pozostałe postanowienia Zamówienia nie odbiegają od warunków rynkowych.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MOSTOSTAL ZABRZE SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALZABBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dubois16
(ulica)(numer)
(0-32) 37 34 230, 37 34 231(0-32) 271 50 47
(telefon)(fax)
post@mz.plmostostal.zabrze.pl
(e-mail)(www)
648-000-18-23271590750
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-17Dariusz PietyszukPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk