• Odbierz prezent
MOSTALWAR: Podpisanie Aneksów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A. (2021-02-25 15:37)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-25
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALWAR
Temat
Podpisanie Aneksów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. Spółka otrzymała komplet stosownych dokumentów do Umów pożyczek z Acciona Construcción S.A. ("Acciona" podmiot dominujący wobec Spółki - 62,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu):

• Aneks nr XVII do Umowy pożyczki z 27 maja 2013 r. (Raport bieżący 29/2013) z Acciona. Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 13,49 mln EUR (obejmującej kwotę główną oraz skapitalizowane odsetki, co stanowi równowartość 60,92 mln PLN według kursu średniego NBP z dnia 25 lutego 2021 r. w wysokości 1 EUR = 4,5143 PLN) powiększoną o odsetki do dnia 1 maja 2022 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.

• Aneks nr VIII do Umowy pożyczki z 5 grudnia 2012 (Raport bieżący 53/2012) z Acciona. Na podstawie Aneksu Acciona przedłuża Spółce termin spłaty pożyczki w kwocie 14,71 mln EUR (obejmującej kwotę główną oraz skapitalizowane odsetki, co stanowi równowartość 66,43 mln PLN) powiększoną o odsetki do dnia 1 maja 2022 r. Pożyczka może zostać spłacona również w krótszym terminie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALWARBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-673Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konstruktorska12 a
(ulica)(numer)
22 250 70 0022 250 70 01
(telefon)(fax)
info@mostostal.waw.plmostostal.waw.pl
(e-mail)(www)
526-020-49-95012059053
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-25Carlos Enrique Resino Ruiz

Członek Zarządu

2021-02-25

Jarosław Reszka

Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk