• Odbierz prezent
Monnari z większą stratą. Kurs akcji spółki mocno reaguje

26 listopada spółka z branży odzieżowej Monnari przedstawiła wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Okazały się one słabsze od oczekiwań analityków.

 

26 listopada w godzinach wieczornych spółka Monnari Trade opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale skonsolidowane przychody Grupy Monnari Trade wyniosły 62,9 mln zł wobec 50,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 23,6% rok do roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 2,95 mln zł wobec straty wynoszącej 1,3 mln zł przed rokiem. Strata netto Grupy wyniosła 3,98 mln zł wobec 1,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym w III kwartale przychody wyniosły 62,5 mln zł wobec 50,3 mln zł przed rokiem. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 3,55 mln zł wobec 3,26 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 2,9 mln zł wobec 3,3 mln zł w ubiegłym roku.

W okresie trzech kwartałów 2019 r. przychody Grupy Monnari wyniosły 185,8 mln zł wobec 160,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie strata z działalności operacyjnej wyniosła 1,9 mln zł wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów strata netto Grupy wyniosła 3,5 mln zł wobec 3,4 mln zł przed rokiem. W okresie trzech kwartałów strata netto jednostki dominującej wyniosła 3,1 mln zł wobec 2 mln zł w porównywalnym okresie zeszłego roku.

Spółka poinformowała, że powierzchnia handlowa na koniec trzeciego kwartału wzrosła o 6,6% do 36,9 tys. m2. Na koniec kwartału spółka posiadała 169 salonów – o 7 więcej niż rok wcześniej. Do słabego wyniku przyczynił się spadek marży brutto na sprzedaży o 2,86 p.p. do poziomu 53,23%. Nastąpił także wzrost kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnych zarządu o 20,6%.

Uzyskana w trzecim kwartale strata netto okazała się większa niż spodziewali się analitycy. Oczekiwali oni straty netto na poziomie 1,8 mln zł.

W pierwszej połowie środowej sesji na GPW kurs akcji Monnari traci 7,8%.

Notowania: Monnari Trade SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:MON/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk