• Odbierz prezent
MONNARI TRADE S.A.: raport finansowy (2022-10-01 00:49)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2022 obejmujące okresod 2022-01-01 do 2022-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR 34
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR 34
w walucie
data przekazania: 2022-10-01
MONNARI TRADE Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MONNARI TRADE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-453Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radwańska6
(ulica)(numer)
42 685 85 0142 942 00 85
(telefon)(fax)
monnari@monnari.com.plwww.monnaritrade.com
(e-mail)(www)
7251784741472333285
(NIP)(REGON)
Mazars Audyt sp. z o.o.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży128 75491 74327 73320 176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 348(339)2 660(74)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem57 5223 74512 390824
Zysk (strata) netto45 9093 8479 889846
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej17 0326 7613 6691 487
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej(399)(4 339)(86)(954)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej10 4711 2782 255281
Przepływy pieniężne netto27 1043 7005 838814
Średnioważona liczba akcji w okresie26 572 87526 572 87526 572 87526 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)17314373
STAN NA 2022-06-302021-12-312022-06-302021-12-31
Aktywa razem365 597352 37378 109 76 613
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania18 08320 2203 863 4 396
Zobowiązania krótkoterminowe97 227100 42720 772 21 835
Kapitał własny255 826211 45154 657 45 974
Liczba akcji na koniec okresu30 563 08930 563 08930 563 089 30 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)837692179 150
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży126 05289 54627 15119 693
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 715(7 344)585(1 615)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4 837(7 602)1 042(1 672)
Zysk (strata) netto4 383(6 535)944(1 437)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej7 9284 1021 708902
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej(595)(1 859)(128)(409)
Przepływ środków pieniężnych netto z działalności finansowej14 1764 1913 053922
Przepływy pieniężne netto21 5096 4344 6331 415
Średnioważona liczba akcji w okresie26 572 87526 572 87526 572 87526 572 875
Zysk (strata) na jedną akcję (w gr/eurocent)16(25)4(5)
STAN NA 2022-06-302021-12-312022-06-302021-12-31
Aktywa razem260 919248 21055 74553 966
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania16 79717 9183 5893 896
Zobowiązania krótkoterminowe122 620112 13426 19724 380
Kapitał własny137 778136 07629 43629 586
Liczba akcji na koniec okresu30 563 08930 563 08930 563 08930 563 089
Wartość księgowa na jedną akcję (w gr/eurocent)4514459697
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w gr/eurocent) - - - -
Kursy EUR/PLN na dzień bilansowy4,68064,5994
Średni kurs EUR/PLN w okresie4,64274,5472
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Oświadczenia Zarządu.pdf
GK SSF Monnari Trade SA I H 22_publikowane 30092022 signed .pdf
Monnari Trade SA_sprawozdanie finansowe jednostkowe za i półrocze 2022 signed.pdf
Sprawozdanie z działalności GK MONNARI 1H2022.pdf
GK Monnari Trade-Raport z przeglądu SS_SSF_30.06.2022 (2).pdf
Monnari Trade-Raport z przeglądu SS_JSF_30.06.2022.pdf
Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-01Mirosław MisztalPrezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk