• Odbierz prezent
MOJ S.A.: Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach (2021-03-23 16:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Decyzja podatkowa Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOJ Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 marca 2021 r., Emitent otrzymał decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 17 marca 2021 r. określającą Emitentowi zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za styczeń 2015 r. w wysokości 301 825 zł, za luty 2015 r. w wysokości 405 711 zł oraz za marzec 2015 r. w wysokości 652 580 zł. Otrzymana decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu, zgodnie z art. 239a ustawy Ordynacja podatkowa. Emitent nie zgadza się z treścią powyższej decyzji i wniesie od niej stosowny środek odwoławczy. Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MOJ S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-859Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tokarska6
(ulica)(numer)
032 604 09 00032 604 09 01
(telefon)(fax)
sekretariat@moj.com.plwww.moj.com.pl
(e-mail)(www)
6342139773273548901
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23 Jacek Kudela Prezes Zarzządu
2021-03-23 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk