• Odbierz prezent
MODULE TECHNOLOGIES S.A.: Otrzymanie postanowienia z Sądu w sprawie wstrzymania likwidacji masy upadłościowej Spółki (2021-02-22 14:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
MODULE TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Otrzymanie postanowienia z Sądu w sprawie wstrzymania likwidacji masy upadłościowej Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Module Technologies S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2021 r. do Emitenta wpłynęło postanowienie wydane w dniu 8 lutego 2021 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Referat upadłości, wskazujące, iż na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Bielsku-Białej o ogłoszenie upadłości dłużnika Module Technologies S.A. w Bielsku-Białej postanowiono na podstawie art. 309 ustawy Prawo upadłościowe:
1. wstrzymać likwidację masy upadłościowej Module Technologies Spółki Akcyjnej w Bielsku-Białej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000378509 – do czasu uprawomocnienia się postanowienia z dnia 29 września 2020 r. o ogłoszenie upadłości,
2. określić, iż syndyk może dokonywać likwidacji masy upadłościowej dla zaspokojenia kosztów postępowania w zakresie określonym przez przepis art. 310 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowej.
Ponadto wskazano, iż na doręczone postanowienie nie służy zażalenie.
Zarząd Emitenta o wydaniu przez Sąd postanowienia o sygn. VI U 116/20, w którym orzekł o ogłoszeniu upadłości wobec Emitenta na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie oddział w Bielsku-Białej informował w dniu 9 października 2020 r. poprzez raport ESPI nr 22/2020.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Mirosław PasiekaPrezes ZarząduMirosław Pasieka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk